ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ועדת הוראה

ועדת ההוראה של התכנית עוסקת בתכניות לימודים ובפניות תלמידים.

נוהל פנייה

תלמידים המבקשים לפנות אל ועדת ההוראה של התכנית הרב-תחומית יעשו זאת בכתב באמצעות מזכירות התכנית.

תלמידי התכנית יפנו בכל בקשה חריגה (כמו מועדים מיוחדים לבחינות ולהגשת עבודות, ערעור על ציון וכו') אל מזכירות התכנית הרב-תחומית ולא אל מזכירויות החוגים אשר בהם נלמדים הקורסים. ערעור על ציון יוגש למזכירות התכנית עד 10 ימים מיום פרסום הציונים על לוח המודעות. את הבקשה יש לנמק וללוות בסימוכין. בקשה לארכה בהגשת עבודה יש למסור למזכירות לפני חלוף זמן ההגשה המקורי.

ראש התכנית -    ד"ר יובל שחר
יועץ התכנית  -  מר עומר סרגי
עוזרת מנהלית לראש התכנית  -   גב' ציפי קציר
מזכירות תלמידים   -  גב' שירה פרנקל

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.