ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סיום הלימודים לתואר וציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כלהלן:

תלמידים שהחלו את לימודיהם משנה"ל תשס"ו ואילך (58 ש"ס)

ממוצע ציוני כל הקורסים בחוג

70%

ציון עבודת הרפראט / הפרוסמינריון

10%

ציון הסמינריון

20%


תלמידים במסלול המצטיינים:
ממוצע הקורסים הייחודיים 10%
ממוצע קורסי המאגר 20%
ממוצע הסמינריונים (בשתי הפקולטות) 14%
ממוצע הרפראטים (בשתי הפקולטות) 7%
ממוצע קורסי ההקבצים (בשתי הפקולטות) 49%

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.