ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מהלך הלימודים

1. בשנת הלימודים הראשונה:

התלמידים חייבים ללמוד תרגיל לפיתוח מיומנויות למידה[1]

2 ש"ס

שיעורי מבוא/ליבה בשלושה הקבצים שונים (6 ש"ס בכל הקבץ)

18ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

2. בשנת הלימודים השנייה:

התלמידים ימשיכו בשיעורים מתקדמים בהקבצים אותם למדו בשנה א',

סה"כ 20 ש"ס

שימו לב באיזה הקבץ ברצונכם ללמוד סמינריון, שכן קיימים תנאי קדם לרישום לסמינריון.

3. בשנת הלימודים השלישית:

השלמת שיעורי בחירה בהקבצים המתאימים, סמינריון אחד (שבו תוגש עבודה סמינריונית) וסמינריון נוסף (שבו תוגש עבודת רפראט).

סה"כ 18 ש"ס

                               סה"כ ב- 3 שנים 58 ש"ס*

* תלמיד בעל תואר אקדמי ילמד 56 ש"ס לתואר בתכנית(בהיותו פטור מתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה).

לתשומת לבם של תלמידים שיחלו את לימודיהם בסמסטר ב':קורסי המבוא/חובה של חלק מן ההקבצים נלמדים בסמסטר א' בלבד.

הקבץ "לימודי מזרח אסיה" אפשר לפתוח רק בסמסטר א'. אי-אפשר ללמוד שיעור מונוגראפי לפני המבואות.  בהקבץ זה אין סמינריון.


[1] מתוך המבחר שתציע התכנית על פי שיקול דעתה (ראו פרק מערכת השיעורים בידיעון). תלמיד בעל תואר אקדמי פטור מתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.