ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה הלימודים

הלימודים בתכנית בנויים במתכונת של "הקבצים". הקבץ הוא יחידת לימוד בת 16 ש"ס או 20 ש"ס (הקבץ מורחב בהיקף של 36 ש"ס).

במהלך שלוש שנות הלימודים ילמדו התלמידים בשלושה הקבצים, או בהקבץ בינתחומי מורחב והקבץ נוסף בהיקף של 20 ש"ס, כמפורט להלן:

א.  הקבץ שכולל סמינריון*

20

ש"ס

ב.   הקבץ שכולל רפראט או פרו"ס [1]

20

ש"ס

ג.   הקבץ שאינו כולל סמינריון

16

ש"ס

ד.   שו"ת לפיתוח מיומנויות למידה:
(מהיצע התכנית - ראה מערכת)   

2

ש"ס

סה"כ     

58**

ש"ס

*ניתן לשלב הקבץ הכולל סמינריון או רפראט 20 ש"ס והקבץ מורחב בין-תחומי, הכולל סמינריון או רפראט 36 ש"ס   
** תלמיד בתכנית נוספת לאחר תואר ילמד 56 ש"ס לתואר ("פטור" מתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה).

סוגי ההקבצים בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים (ב"א כללי)

1. הקבץ חוגי (תחומי): הקבץ המושתת על הלימודים המוצעים לתלמידי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח על ידי אחד החוגים בפקולטה למדעי הרוח בלבד. מבנה ההקבצים החוגיים מפורט בפרק זה (ראו בהמשך).

התלמידים אינם רשאים לבחור בהקבץ חוגי שמציע חוג הלימודים השני שלהם.

מכל חוג ניתן לבחור בהקבץ חוגי אחד בלבד.

2. הקבץ בין-תחומי: הקבץ שהלימודים בו לקוחים מתחומים שונים המייצגים גישות שונות לנושא מוגדר. ההקבצים הבין-תחומיים הם ביזמת התכנית הרב תחומית עצמה. נושאי ההקבצים הבין-תחומיים ותיאור כללי של ההקבצים מופיעים בידיעון זה. מבנה ההקבצים, פירוט שמות הקורסים, המרצים ושעות הלימוד יופיעו בנפרד באתר התכנית באינטרנט, סמוך לימי הרישום לקורסים.

כתובת האתר : http://www.tau.ac.il/humanities/general-studies .

הערה: אין לשלב שני הקבצים שאינם כוללים סמינריון, כמו הקבץ מדעי החברה והקבץ לימודי מזרח אסיה. הסמינריון והרפראט ייכתבו בשני הקבצים שונים.

ייתכנו שינויים ותוספות בתחומי הלימוד, בהתאם לנסיבות. ככלל אין התכנית מתחייבת לקיים בכל שנה את כל תחומי הלימוד.


[1] הקבץ אחד חייב לכלול סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית וההקבץ האחר חייב לכלול סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט. עבודה סמינריונית תוגש במזכירות החוג הרלוונטית ולא ישירות למורה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.