ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי הקבלה

לתכנית הדו-חוגית יתקבלו:

1.  תלמידים בעלי הישגים מתאימים, כמפורט בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.

2.  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מוכרת קודמת בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות (ש"ס), בציון ממוצע של 80 לפחות.

לתכנית המצטיינים יתקבלו:

התכנית פתוחה לנרשמים חדשים שטרם החלו את לימודיהם בפקולטה למדעי הרוח ו/או הפקולטה לאמנויות. הצגת מועמדות לתכנית פתוחה לתלמידים בעלי ציון התאמה (פסיכומטרי משוקלל עם ציון בגרות) 600 ומעלה, שיעברו הליכי מיון נוספים. התכנית אינה מכירה בלימודים קודמים.

הכרה בלימודים קודמים

במסלול הדו-חוגי הרגיל, תלמידים שיש בידם מסמכים המעידים על לימודים אקדמיים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה או באוניברסיטת תל-אביב, יציגו אותם בפני יועצי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח לפני מועדי הייעוץ והרישום לקורסים. התכנית מכירה בקורסים אלה על פי תקנון האוניברסיטה והפקולטה (ראו תקנון בידיעון זה) ובלבד שהציון בכל קורס הוא 80 ומעלה, והקורסים מתאימים למבנה ההקבצים שבהם בחרו התלמידים  ללמוד. התכנית אינה מתחייבת להכיר בכל קורס.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.