ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלול הלימודים

התכנית נלמדת במסלול דו-חוגי (קוד 100) לצד חוג דיסציפלינרי נוסף (ולא לצד תכנית רב-תחומית או בין-תחומית). התכנית מתוכננת להימשך שלוש שנים. סך כל שעות הלימוד הוא 58 ש"ס.

2. תכנית למצטיינים במדעי הרוח ובאמנויות (קוד 200).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.