ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

התכנית הרב תחומית במדעי הרוח היא תכנית לתואר הראשון שמטרתה להקנות לתלמידים השכלה אקדמית רחבה, שמעניקה כלים להתבוננות, התמצאות ושליטה בעולם התרבות המודרני. בזכות אופייה הרב תחומי היא מציעה גישה השוואתית ומטפחת חשיבה ביקורתית וחדשנות אינטלקטואלית.

תכנית הלימודים מורכבת משני סוגים של קורסי לימוד:

א. הקבצים בין תחומיים, הייחודיים לתכנית שלנו, בהם נושא מוגדר נלמד מזוויות מגוונות ומשלב תחומי ידע ודרכי חשיבה ומחקר מכיוונים שונים.

ב. הקבצים חוגיים, מלימודי החוגים בפקולטה למדעי הרוח, המאפשרים מבט מרוכז אל תחומי הידע החוגיים.

תלמידים בעלי תואר ראשון בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, שירצו להמשיך את לימודיהם לתואר השני בחוגי הפקולטה השונים ובתכניות ייחודיות, יחויבו בתכניות השלמה שתיקבענה על ידי חוגי הפקולטה השונים.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.