ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלולי הלימודים

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים:
1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר
2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.

תלמידי המסלול המחקרי שהגיעו להישגים הנדרשים יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. תלמידי המסלול העיוני לא יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. המעבר ממסלול למסלול מותנה באישור מיוחד. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

הקבלה למסלולים אלה והמעבר ביניהם ייעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.