ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חשוב לדעת

 1. משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.
 2. החל משנה"ל תשס"ז חייבים תלמידי התואר השני ללמוד בקורסי אשכול בחוגים אחרים:
  במסלול המחקרי - 4 ש"ס לפחות; במסלול העיוני - 8 ש"ס לפחות.
  רשימת קורסי האשכול מופיעה במרוכז בסוף "הפרק הכללי" בידיעון.
 3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ב:
  סמסטר א`: יום ג' 1.5.12 (ט' באייר תשע"ב)
  סמסטר ב` וקורסים שנתיים: מועד הגשה: יום ה' 13.9.12 (כ"ו באלול תשע"ב)
  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.