ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סגל ההוראה

 • פרופ' דוד אוסישקין (אמריטוס)
 • מר רדואן בדחי – מרצה אורח
 • פרופ' שלמה בונימוביץ
 • פרופ' יצחק בית-אריה (אמריטוס)
 • גב' שירלי בן-דור אבין
 • ד"ר ארז בן-יוסף
 • ד"ר רן ברקאי – שבתון בסמסטר ב' תשע"ב
 • פרופ' רם גופנא (אמריטוס)
 • פרופ' אברהם גופר
 • פרופ' יובל גורן
 • מר חיים גיטלר
 • ד"ר אמיר גילן
 • פרופ' רפאל גרינברג
 • פרופ' אהרון הורוביץ (אמריטוס)
 • פרופ' זאב הרצוג (אמריטוס)
 • ד"ר רפאל ונטורה (בדימוס)
 • פרופ' בנימין זאס
 • פרופ' איתמר זינגר (אמריטוס)
 • פרופ' אורן טל – ראש החוג
 • פרופ' ז'אק יקר – שבתון לאחר פרישה בתשע"ב
 • ד"ר יורם כהן – יועץ תחום תרבויות המזרח הקדום לתלמידי ב"א ולתלמידי מ"א
 • פרופ' נילי ליפשיץ
 • פרופ' עודד ליפשיץ
 • ד"ר זאב משל (בדימוס)
 • פרופ' נדב נאמן (אמריטוס)
 • פרופ' אורה נגבי (אמריטוס)
 • ד"ר דבורה סוויני
 • ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין – יועץ תחום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה לתלמידי ב"א ולתלמידי מ"א
 • פרופ' ישראל פינקלשטיין
 • פרופ' משה לדיסלב פישר
 • פרופ' רן צדוק – שבתון לאחר פרישה סמסטר ב' תשע"ב
 • פרופ' אנסון רייני (אמריטוס)
 • ד"ר רחלי שלומי-חן

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.