ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ניהול עם שאר רוח

(מסגרת 122)

אחראי: ד"ר יובל שחר

הקבץ לימודי "ניהול עם שאר רוח" נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת תהליכים בעולם הניהולי והארגוני, ודרך תיפקודם במערכות החברה, הכלכלה והפוליטיקה. בצד קורסי ניהול מובהקים כמערכות מידע, התנהגות ארגונית ושיווק יבחנו גם היבטים חברתיים ותרבותיים כשיקולי איכות סביבה, אתיקה בעסקים וגלובליזציה וצדק חברתי.

שילוב לימודי "ניהול עם שאר רוח" עם הקבצים אחרים בתכנית הרב-תחומית, מעניק ערך מוסף הן ללימודים והן להשתלבות בשוק העבודה. ל'ארגז הכלים' שתלמידי מדעי הרוח רוכשים בלימודיהם, הכולל חשיבה ביקורתית, חשיבה אנליטית, הצגת נושא בכתב ובעל-פה ועוד, נוספת היכרות בסיסית עם העולם הניהולי והארגוני.

חשוב לציין: החוג לניהול אינו מתחייב להכיר בכל קורס שנלמד במסגרת זו, במקרה ותלמיד ההקבץ ירצה לעבור ללימודים מלאים בחוג לניהול.

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה

8-6    ש"ס

שיעורי ליבה

2    ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

8-6    ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4   ש"ס

סה"כ הקבץ כולל  סמינריון או רפראט

20 ש"ס

 

סה"כ הקבץ כולל  סמינריון או רפראט                              20 ש"ס

*  אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ

לימודי שנה א

שיעורי חובה:

יש לבחור בשנה א' 3 מ-4 הקורסים הבאים:

מבוא לטכנולוגיות מידע 

2 ש"ס

כלכלה ללא כלכלנים 

4 ש"ס

התנהגות ארגונית – מיקרו

2 ש"ס

התנהגות ארגונית – מקרו 

2 ש"ס

שיעורי שנים מתקדמות יפורסמו בשנת הלימודים הבאה.

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.