ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ לימודי מערב אירופה

מסגרת 317

אחראית: פרופ' מירי אליאב-פלדון

יועץ: אורי רוט-לוי

לימודי אירופה המודרנית

אירופה של שנות האלפיים היא ה'עולם החדש', המפתיע, מתגוון ומתעצב מחדש. הקבץ זה נועד לאפשר לתלמידים היכרות עם מקורותיה ויסודותיה של התרבות וההיסטוריה  האירופאית. עושרה של תרבות אירופה והתהפוכות ההיסטוריות שידעה היבשת חרגו הרבה אל מעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים. הגותם של אינטלקטואלים אירופאים, היצירה האמנותית, האדריכלות, דפוסי הארגון הפוליטיים והכלכליים, צמיחתם של זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, מגמות של ריאקציה דתית מול נטיות של חילון, מלחמות, עימותים פוליטיים, המצאות וגילויים מדעיים, מבני שפה והתפתחותם של דפוסים מנטליים – כל אלו טבעו חותם בחברה ובתרבות האנושית בכללה.

תחום לימודי אירופה מורכב משלשההקבצים: א. גרמניה ומרכז אירופה ב. רוסיה ומזרח אירופה ג. מערב אירופה. כל אחד מההקבצים הוא בינתחומי ומאפשר התמקדות באחד מהמרכזים האירופאיים הגיאו-פוליטיים והתרבותיים. על התלמיד/ה לבחור אחד מההקבצים (פירוט בהמשך).

אין להירשם ליותר משני הקבצים מתחום לימודי אירופה המודרנית.

הקבץ מערב אירופה

הקבץ מערב אירופה מתמקד בצרפת, בריטניה, ספרד ובכל המרחב המצוי מנהר הריין בצפון-מזרח, עד לאוקיינוס האטלנטי במערב ולים התיכון בדרום. במרחב הטרוגני זה התפתחו רבים מן המבנים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים הקרויים כיום "מערביים", ומן המטרופולינים הגדולים הם נפוצו לרחבי האימפריות הקולוניאליות. למעשה, ללא הבנת האזור הזה ותולדותיו, לפחות מאז המהפכה הצרפתית, אי-אפשר להבין את מה שאנו מכנים כיום "העולם המערבי", שכן בו נולדו הדמוקרטיה הפרלמנטרית, הקפיטליזם התעשייתי, תרבות הצריכה ועוד. כל זה לא התפתח באופן אחיד, אלא בדגמים מתחרים בארצות הלאום השונות באזור. אולם קשה להבין את המרחב הזה ואת המערביות בכלל ללא עיון מעמיק בחיי הרוח ובאמנות שהתפתחו בתרבויות השונות שבו. זהו האזור שבו נולדו הקולנוע והציור המודרני, שבו צמחו אמנים כמו ג'יימס ג'ויס, פבלו פיקסו ופרנסואה טריפו, ובו התחילה ההגות הליברלית, הפמיניסטית, והפוסט-מודרנית. השיעורים במסלול זה, אשר יתמקדו בהיסטוריה, בתרבות, בהגות ובאמנות של מערב אירופה מסוף המאה ה- 18 ועד ימינו, יאפשרו מבט השוואתי על דגמים שונים של מערביות ועיון מעמיק בחלק מן המושגים, היצירות והאנשים המכוננים כל מי שמגדיר עצמו כ"מערבי".

  

מבנה מסלול הלימודים:

  

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה*

8 ש"ס

סה"כ המסלול ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ המסלול כולל סמינריון

20 ש"ס

*ניתן לכלול לימודי שפות: גרמנית, רוסית, ספרדית או צרפתית למתקדמים (בהתאם למסלול הנבחר). ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (מתוך 8 ש"ס)

לא יינתן "פטור" מ-4 ש"ס ע"ס שפת-אם, שליטה בשפה או "פטור" בחוג הלימודים השני.

 

 לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.