ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה

שנים א' ב'  - מבואות חובה + תרגיל ביבליוגרפי (סה"כ 18ש"ס)

מומלץ לתלמידי המגמה לבחור בשנה א' (סה"כ 20-18 ש"ס), את התרגיל הביבליוגרפי,  את המבוא למחשבת חז"ל והתרגיל בחז"ל (דמויות מקראיות א'+ב') ומבוא נוסף עם השיעור הנלווה לו וכן שיעור משיעורי המיומנות ראו הנחיות להלן.

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל

4ש"ס

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

4ש"ס

מבוא לקבלה חלק א'+ב'

2+2ש"ס

מבוא להגות היהודית בעת החדשה –מהי יהדות ומיהם יהודים (חלק א'+ב'

2+2ש"ס

שנים א' ב'  - שיעורי  חובה נלווים למבואות (סה"כ 16ש"ס)

דמויות מקראיות בסיפורי האגדה : חלק א' תורה
+דמויות מקראיות בסיפורי האגדה : חלק ב' נביאים -  (שיעור נלווה למבוא לחז"ל)

2+2ש"ס

קריאה במורה נבוכים - (שיעור נלווה למבוא לימה"ב)

4ש"ס

קריאה בספר הזוהר -  (שיעור נלווה למבוא לקבלה)

4ש"ס

שפינוזה, מנדלסון,כהן,רוזנצווייג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית -  (שיעור נלווה למבוא להגות היהודית בעת החדשה)

4ש"ס

שנים א' ב' –מיומנויות  (סה"כ 6ש"ס)

מכינה בתלמוד*

2ש"ס

השכינה הצדיק והזיווג ביניהם**

2ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית***

2ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2ש"ס

 *כל תלמידי המגמה חייבים לבחור מכינה אחת בתלמוד-2ש"ס.
**תלמידים שאחד משני מדורי ההתמחות שלהם הוא מדור קבלה וחסידות חייבים לבחור במיומנות: השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם.
***תלמידים המתמחים במדור קבלה וחסידות ו/או מדור ימה"ב והעת החדשה חייבים לבחור  במיומנות: מבוא לפיל' יוונית – מומלץ כבר בשנת הלימודים הראשונה.

שנים ב' ג' שיעורי בחירה- (סה"כ 14 ש"ס)

שיעורים מתקדמים* בשני מדורי ההתמחות: 4ש"ס בכל מדור

8 ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים בכל אחד ממדורי המגמה. במסגרת זו ניתן גם לבחור עד 4ש"ס  משיעורי בחירה של מגמות החוג השונות.

6 ש"ס

*הרישום לשיעור מתקדם מותנה בשמיעת שיעור המבוא +השיעור הנלווה לו במדור.

סמינריון* מדור בחירה I

4ש"ס

סמינריון* מדור בחירה II

4ש"ס

סה"כ

8ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

השתתפות בסמינריון מותנית בשמיעת 4ש"ס שיעור בחירה מתקדם במדור.

התמחות בתלמוד – מבנה תכנית הלימודים למבקשים תואר בתלמוד (דו-חוגי) סה"כ 56ש"ס

שנים  א' ב' מבואות חובה:

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

2 ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל

4ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת')

4 ש"ס

מבוא למקרא (שני החלקים) או מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

4ש"ס

סה"כ:

14 ש"ס

שיעורי חובה:

תרגיל בחז"ל: דמויות מקראיות חלק א'+ב'

2+2 ש"ס

שתי מכינות בתלמוד

2+2ש"ס

ארמית בבלית וגלילית

4ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

סה"כ

14ש"ס

שיעורים מתקדמים בתחום ההתמחות סה"כ:

16ש"ס

שיעורי בחירה בכל תחום התמחות/מגמה בחוג

4ש"ס

סמינריונים *( 4ש"סX2)

8ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.