ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

המגמה לבלשנות שמית

שנה א' (16 - 22 ש"ס)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי2 ש"ס
מבוא לבלשנות שמית(ש'+ת')2+2 ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה  ש'+ת' 2+2 ש"ס 
לבחירה אחד משני המבואות להלן:  

מבוא למקרא :ספרות המקרא +
מבוא למקרא: הספר פירושו ומחקרו 

2+2 ש"ס 
מבוא לבלשנות +תרגיל מבוא לבלשנות 2+2 ש"ס
שיעור תיאורטי  4-2 ש"ס 
סה"כ:18-16 ש"ס

בנוסף על תנאי הקבלה של הפקולטה, נדרשת מתלמידי המגמה לבלשנות שמית ידיעת ערבית ברמה של בחינת הבגרות או השגת ציון "פטור" בערבית במסגרת של מכינה אוניברסיטאית.

תלמידים שלא השיגו פטור מערבית בטרם החילם את לימודיהם ילמדו בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים את לימודי המיומנות: מכינה בערבית (4 ש"ס).

שנים ב'-ג' (40-38 ש"ס)

לשונות עיקריות למתחילים16 ש"ס (8x2 ) 
לימודים תיאורטיים /לשון נוספת/ קורס לשון למתקדמים16-14 ש"ס
סמינריון4 ש"ס
סמינריון4 ש"ס

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

במסגרת לימודי הלשונות העיקריות המגמה מציעה לימודי אכדית, ארמית חדשה, ערבית, לשונות אתיופיות (געז, אמהרית) והקבץ הלשונות הצפון-מערביות (כנענית עתיקה, פיניקית, אוגריתית, ארמית עתיקה).

להלן דוגמה למהלך הלימודים:

שנה א'

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי2 ש"ס
מבוא לבלשנות שמית4 ש"ס
שני קורסים נוספים מתוך המבואות הנדרשים8 ש"ס
שיעור תיאורטי א' 4-2 ש"ס
מכינה בערבית4 ש"ס
סה"כ לימודי שנה א'22-16 ש"ס, מהן 4 שעות מיומנות

שנה ב'

שפה א' למתחילים8 ש"ס
שיעור תיאורטי ב'4-2 ש"ס
שיעור תיאורטי ג'4 ש"ס
שיעור תיאורטי ד'4 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ב'20-18 ש"ס

שנה ג'

שפה ב' למתחילים8 ש"ס
שיעור תיאורטי ה' או לשון נוספת4 ש"ס
שני סמינריונים8 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ג'20 ש"ס

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.