ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מגמת הלשון העברית

שנה א' (20 - 22 ש"ס)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי2 ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה ש'+ת'2+2 ש"ס
מבוא לבלשנות שמית4 ש"ס

מבוא למקרא :ספרות המקרא
+
מבוא למקרא: הספר פירושו ומחקרו 

2 +
2 ש"ס 

תלמידים שאינם יכולים בשל אילוצי מערכת להשתתף במבוא למקרא על שני חלקיו יבחרו במבוא למחשבת חז"ל4 ש"ס
סה"כ:14 ש"ס

ניקוד עברי[1]4 ש"ס
תחביר עברי [1]2 ש"ס
 יסודות הלשון2 ש"ס 

שנה ב'

מדע הלשון2 ש"ס
תורת ההגה (שו"ת)4 ש"ס
תורת הצורות (שו"ת)4 ש"ס
לשון חז"ל (שו"ת)4 ש"ס
תחביר למתקדמים (שו"ת)4 ש"ס
סמנטיקה (שו"ת)2 ש"ס
לימודי מיומנויות: 
ערבית [2]4 ש"ס

שנה ג'

תחביר לשון המקרא (שו"ת)2 ש"ס
ארמית מקראית (שו"ת)4 ש"ס
מדקדקי ימי הביניים2 ש"ס
שיעורי בחירה*6 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סמינריון4 ש"ס

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

*הערה: במסגרת שיעורי הבחירה יבחרו התלמידים בשיעורים בהיקף של 6 ש"ס מתוך השיעורים המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת. 2 ש"ס מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך מאגר שיעורי הבחירה של החוג.

[1] ציון "עובר" בקורס זה הוא "טוב מאוד". פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה (בלא קורס) בציון זה.

[2] פטורים מן הקורס תלמידים שלמדו ערבית בבית הספר התיכון, נבחנו בבחינת הבגרות ברמה של 3 יחידות או יותר וקיבלו 80 לפחות ברמת 3 יחידות ו-70 לפחות ברמה שמעל 3 יחידות. יועץ המגמה רשאי להעניק פטור מן הקורס על יסוד ידיעת ערבית של התלמיד שלא מכוח המסגרת האמורה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.