ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הליכי סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר

עם סיום כל חובות הלימודים (בכל חוג בנפרד) וקבלת כל הציונים, על התלמיד להסדיר את סיום לימודיו באמצעות מילוי "טופס הטיולים" המצוי באתר האוניברסיטה באינטרנט.

הזכאות לתואר מותנית בקבלת אישורים אלה:

(1) אישור מן היחידה לשכר לימוד שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו לאוניברסיטה;

(2) אישור מן הספרייה שהתלמיד אינו חייב ספרים;

(3) עדכון טופס הפרטים האישיים בחוגי הלימוד.

הפקולטה אינה יוזמת איתור של הזכאים לתואר. הפקת אישור זכאות לתואר תיעשה אך ורק ביזמת התלמיד.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.