ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מתן אישורים

אישורים אקדמיים כגון גיליון ציונים ((RECORD OF STUDIES, אישור על מצב הלימודים ואישור על סיום הלימודים ניתן להזמין בעברית ובאנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה  (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780). האישורים ניתנים תמורת תשלום.

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.