ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הענקת תואר ראשון "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"

תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני תשס"ו יהיו זכאים לסיים את התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות אם ציון הגמר בכל אחד מחוגי הלימוד יהיה 90 - 94.

תלמידים שהחלו את לימודים בתשס"ו ואילך יהיו זכאים לסיים בהצטיינות אם ציון הגמר שהשיגו הוא 92 ומעלה.

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.

התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק למי שעמד בקריטריון ההצטיינות שנקבע לעיל בכל אחד מחוגי הלימוד בנפרד. עם זאת, הציון "הצטיינות" או "הצטיינות יתרה" אינו אוטומטי, וטעון אישור של הרשויות האקדמיות של הפקולטה ושל האוניברסיטה.

על תלמידים המתקבלים לאוניברסיטת תל-אביב לאחר לימודים במוסד אחר להשכלה גבוהה יחולו כללי הצטיינות מיוחדים, המפורטים בנוהלי האוניברסיטה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.