ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חטיבות השלמה

חטיבות השלמה מיועדות לתלמידים הבוחרים באופן לימודים חד-חוגי וחייבים בלימודים בחוג שאיננו חוג האם שלהם. על תלמידים המתקבלים ללימודי חטיבה לעמוד בכל החובות המוטלות על תלמידי החוג באותם קורסים.

תלמידים המבקשים להירשם ללימודים בחטיבה יציגו במזכירות החוג שבו נלמדת החטיבה הפניה מן החוג השולח. התלמידים יירשמו לחטיבה אך ורק לאחר שהחוג השולח יאשר את הרכבה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.