ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ריכוז הלימודים

משך הלימודים נקבע בהתאם לדרישות מסלול הלימודים בחוגים. במקרים מיוחדים ניתן לרכז את הלימודים בתקופה קצרה משלוש שנים. אפשרות כזאת טעונה אישור של ועדת ההוראה של הפקולטה, לאחר שהחוג המליץ על כך. תלמידים המרכזים את לימודיהם בתקופה הקצרה משלוש שנים יידרשו לעמוד בעומס גדול במשך תקופת לימודיהם וכן במועדים הקבועים לבחינות.

ייתכנו מקרים של חפיפה במועדי הבחינות. כדי להימנע מכך, יש לבדוק את מועדי הבחינות בלוח הבחינות המופיע בסוף פירוט הקורסים של כל חוג וחוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.