ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לפילוסופיה לשנת תשע"ב 1. כללי


  1. סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.


  2. חלוקת בחינות בית תהיה בתאריך ובשעה המפורסמים כאן, באתר הקורס או תועבר בדוא"ל לתלמידים הרשומים לקורס.
   דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.
   בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים למזכירות החוג.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .


  • לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.


  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 2. מועדי הגשת עבודות סיכום בקורסים


  • שיעורים של סמסטר א', שלא צויינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס.
   את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 29/03/2012 בשעה 13:00.


  • שיעורים של סמסטר ב', שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס.
   את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 16/08/2012 בשעה 13:00.


  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.


  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים


  • עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1/05/2012.


  • עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 13/09/2012.


  • עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.


 4. מועדי מבחן הבקיאות


  • מבחן בקיאות מועד חורף: 27/01/2012 בשעה 9:00.


  • מבחן בקיאות מועד קיץ: 10/09/2012 בשעה 9:00.
ב ה צ ל ח ה !!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ק"מ א'   מר נועם מלמד ,גב' אלי סלור ,גב' ליאור רינות ,מר אברהם טוויג ,גב' רוני אבירם   06/02/2012  13:00  11/03/2012  16:00 
בחינה   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   פרופ' אלי דרזנר   08/02/2012  09:00  16/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   09/02/2012  13:00  09/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   גב' נופר שמעוני   12/02/2012  13:00  23/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה   ד"ר ירון סנדרוביץ   15/02/2012  09:00  18/03/2012  16:00 
בחינה   פילוסופיה של הנפש   גב' זואי גוטצייט   16/02/2012  09:00  25/03/2012  16:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   17/02/2012  09:00  01/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר עובדיה עזרא   19/02/2012  09:00  15/04/2012  16:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   ד"ר איריס מאיר   19/02/2012  09:00  04/05/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   21/02/2012  09:00  22/04/2012  16:00 
בחינה   פילוסופיה במאות ה-19 וה-20   ד"ר ענת מטר   24/02/2012  09:00  22/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   פרופ' מנחם פיש   26/02/2012  13:00  29/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה סינית   ד"ר גליה פת-שמיר   28/02/2012  09:00  06/05/2012  16:00 
בחינה   אוטופיה: תומאס מורוס   ד"ר עובדיה עזרא   29/02/2012  09:00  11/05/2012  09:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   29/02/2012  09:00  01/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר אריה פינקלברג   02/03/2012  09:00  13/05/2012  16:00 
בחינת בית   הסובייקט הקולנועי   גב' ארנה רביב   מועד א : 06/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 19/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26.3.12 בשעה 13:00

בחינת בית   נושאים מרכזיים בפילוסופיה הנוצרית של ימה"ב   ד"ר אליזבט אופנהיימר   מועד א : 08/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 21/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28.3.12 בשעה 13:00

בחינת בית   פסיכואנליזה ואמנות   פרופ' רות רונן   מועד א : 09/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 15/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22.3.12 בשעה 13:00

בחינת בית   פרקים במשנתו של אפלטון   ד"ר אריה פינקלברג   מועד א : 12/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 16/04/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23.4.12 בשעה 13:00

בחינת בית   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   מועד א : 13/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 23/04/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30.4.12 בשעה 13:00

בחינת בית   על חירות ועל שוויון: פילוסופיה פוליטית בעידן הנאורות   גב' ענת אשר   מועד א : 15/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 07/05/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14.5.12 בשעה 13:00

בחינת בית   שפינוזה על גאולת הנפש   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 16/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 22/04/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29.4.12 בשעה 13:00

בחינת בית   שפה ותודעה   ד"ר מיכל גל   מועד א : 19/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 26/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2.4.12 בשעה 13:00

בחינת בית   תורת המוסר - שיעור המשך   גב' נופר שמעוני   מועד א : 20/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 30/04/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 7.5.12 בשעה 13:00

בחינת בית   פנומנולוגיה: קריאה בטקסטים נבחרים   גב' מירב אלמוג   מועד א : 22/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29.2.12 בשעה 13:00

מועד ב : 02/05/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 9.5.12 בשעה 13:00

בחינת בית   פוזיטיביזם לוגי   גב' הגר מסחרי   מועד א : 23/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 1.3.12 בשעה 13:00

מועד ב : 13/05/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20.5.12 בשעה 13:00

בחינת בית   תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 26/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 4.3.12 בשעה 13:00

מועד ב : 09/05/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16.5.12 בשעה 13:00

בחינת בית   עמנואל לוינס: משמעות והאדם האחר   פרופ' חגי כנען   מועד א : 28/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6.3.12 בשעה 13:00

מועד ב : 16/05/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23.5.12 בשעה 13:00

עבודה   אתיקה ופעולה בבודהיזם ההודי   מר אורן הנר   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   ביקורת כוח-הדמיון   גב' מורן גודס   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   בעיית התודעה המשך   ד"ר ליעד מודריק   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים   ד"ר ליעד מודריק   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   הפילוסופיה של הילד   מר אהד זהבי   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   לייבניץ, יום וקאנט: סוגיות בפילוסופיה של הטבע   מר עידן שמעוני   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   מציאות ואשליה: מהאוּפָּנִישָדות עד שנקרה   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פוקו המאוחר: אתיקה וסובייקטיביות   מר תומר ששונקין   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך   ד"ר גליה פת-שמיר   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   קריאה בוויטגנשטיין   ד"ר ענת מטר   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   קריאה בכתביו המוקדמים של בנימין   ד"ר עילית פרבר   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   שפה, עולם ושחרור ב'ג'ואנג דזה'   מר רועי פורת   מועד א : הגשה עד 29.3.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו   ד"ר דני רוה   25/06/2012  13:00  23/07/2012  09:00 
בחינה   רלטיביזם: מטאפיסיקה, אפיסטמולוגיה ומוסר   פרופ' רות ויינטראוב   26/06/2012  09:00  25/07/2012  09:00 
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' חגי כנען   28/06/2012  13:00  26/07/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר אורנה הררי   02/07/2012  09:00  30/07/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר ענת מטר   04/07/2012  13:00  01/08/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר עובדיה עזרא   08/07/2012  09:00  03/08/2012  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה פילוסופית**   מר רן לנצט   10/07/2012  13:00  05/08/2012  09:00 
בחינה   מיל: מוסר ופוליטיקה   ד"ר עובדיה עזרא   10/07/2012  09:00  10/08/2012  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   12/07/2012  09:00  08/08/2012  09:00 
בחינה   פילוסופיה במאות ה-19 וה-20   פרופ' אלי פרידלנדר   12/07/2012  13:00  07/08/2012  09:00 
בחינה   רציונליות תיאורטית ומעשית   פרופ' רות ויינטראוב   16/07/2012  09:00  14/08/2012  09:00 
בחינה   ק"מ א'   גב' שיר חכם ,גב' קרן שחר ,גב' מרים ויילר ,מר יובל אתגר ,מר אברהם טוויג ,מר ברק כפתורי   17/07/2012  09:00  14/08/2012  09:00 
בחינה   הגל: הדרך לתבונה   מר דני טנא   19/07/2012  09:00  12/08/2012  09:00 
בחינת בית   נאו-פלטוניזם   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 25/06/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2.7.12 בשעה 13:00

מועד ב : 26/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2.8.12 בשעה 13:00

בחינת בית   השכל הישר כבעיה פוליטית   מר איתי שניר   מועד א : 27/06/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 4.7.12 בשעה 13:00

מועד ב : 30/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6.8.12 בשעה 13:00

בחינת בית   יצירת האמנות כסמל   ד"ר מיכל גל   מועד א : 01/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 8.7.12 בשעה 13:00

מועד ב : 01/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 8.8.12 בשעה 13:00

בחינת בית   לייבניץ בין אתיקה למטאפיסיקה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 03/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10.7.12בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13.8.12בשעה 13:00

בחינת בית   גוף וחושיות   גב' רונה כהן   מועד א : 08/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15.7.12בשעה 13:00

מועד ב : 08/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15.8.12בשעה 13:00

עבודה   אריסטו: אתיקה ניקומכית   מר יואב מירב   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   גישות לא רדוקציוניסטיות בפילוסופיה של התודעה   מר ארז פירט   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   הכרה , חזרה, זמן: תפיסות יסוד בפילוסופיה ופסיכואנליזה   גב' דפנה בן צבי   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   הפילוסופיה של דאיה קרישנה   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   ויטגנשטיין: אתיקה ומשמעות   מר נמרוד מתן   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   להפוך מרומז למפורש: פילוסופית השפה של רוברט ברנדום   ד"ר דנה ריזנפלד   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   מבט גניאלוגי על תיאוריה של מקור השפה   ד"ר עילית פרבר   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' שירה רובננקו   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה   פרופ' אלי דרזנר   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פוסטמודרניזם כפילוסופיה פוליטית   מר ארז אוסטרייך   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של השפה - פרספקטיבות הודיות   מר ירון שור   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב- 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   צדק חברתי ומעורבות קהילתית   ד"ר תמר אילת-יגורי   מועד א : הגשה עד 16.8.12 ב-13:00. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.