ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג להיסטוריה כללית לשנת תשע"ב  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן   06/02/2012  13:00  04/03/2012  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   מר יהונתן אלשך ,פרופ' יגאל חלפין ,ד"ר רפאל ווגו   08/02/2012  13:00  11/03/2012  16:00 
בחינה   אירופה 1914-1789   ד"ר איריס רחמימוב   09/02/2012  13:00  09/03/2012  09:00 
בחינה   היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה   פרופ' יוסף מאלי   12/02/2012  09:00  16/03/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס ,ד"ר חררדו לייבנר   13/02/2012  09:00  18/03/2012  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   ד"ר תמר הרציג ,פרופ' דוד כ"ץ   15/02/2012  09:00  23/03/2012  09:00 
בחינה   העולם היווני בתקופה הארכאית והקלאסית   פרופ' עירד מלכין   17/02/2012  09:00  25/03/2012  16:00 
בחינה   שנים עשר הקיסרים הראשונים   פרופ' יונתן פרייס   19/02/2012  13:00  01/04/2012  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי ,פרופ' גדי אלגזי   21/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   ד"ר רחל פייג וישניא ,ד"ר אבשלום לניאדו   24/02/2012  09:00  29/04/2012  16:00 
בחינה   הנצרות מראשיתה ועד לרפורמציה   פרופ' אביעד קליינברג   26/02/2012  09:00  22/04/2012  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר איריס רחמימוב   28/02/2012  09:00  04/05/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל ,ד"ר מיכאל זכים   01/03/2012  09:00  06/05/2012  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   ד"ר אבשלום לניאדו   25/06/2012  09:00  22/07/2012  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות ארצות הברית   פרופ' אייל נווה   27/06/2012  09:00  26/07/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס ,ד"ר חררדו לייבנר   28/06/2012  09:00  25/07/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר קרצ'ר חן ,פרופ' שלמה זנד   29/06/2012  09:00  27/07/2012  09:00 
בחינה   בראשית היה הדבר   פרופ' גלילי שחר ,פרופ' אביעד קליינברג   01/07/2012  09:00  31/07/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן ,ד"ר רפאל ווגו   02/07/2012  13:00  30/07/2012  13:00 
בחינה   תולדות הנצרות 2012-1350   פרופ' דוד כ"ץ   04/07/2012  09:00  01/08/2012  09:00 
בחינה   לספר ולדמיין את המאה ה-20   פרופ' שלמה זנד   08/07/2012  09:00  03/08/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל ,ד"ר דפנה שטראוס-דורון ,ד"ר מיכאל זכים   09/07/2012  09:00  06/08/2012  09:00 
בחינה   המאה האמריקנית   פרופ' אייל נווה   10/07/2012  09:00  07/08/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן   13/07/2012  09:00  10/08/2012  09:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   15/07/2012  09:00  12/08/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' מרים אליאב-פלדון   16/07/2012  09:00  13/08/2012  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   פרופ' אביעד קליינברג   17/07/2012  09:00  14/08/2012  09:00 

בהצלחה בבחינות

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.