ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי התרבות העברית לשנת תשע"בלהלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 1.5.12

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 13.9.12

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   08/02/2012  13:00  11/03/2012  16:00 
  בחינה   נביאים בצל מעצמות   ד"ר דלית רום-שילוני   08/02/2012  13:00  25/03/2012  16:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   08/02/2012  13:00  09/03/2012  09:00 
  בחינה   מבוא לחסידות   ד"ר יורם יעקבסון   09/02/2012  13:00  16/03/2012  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה - שיעור   פרופ' חיים כהן   12/02/2012  13:00  23/03/2012  09:00 
  בחינה   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר טליה סוצקובר   12/02/2012  13:00  30/03/2012  09:00 
  בחינה   הבאה לדפוס   מר שמואל פרץ   13/02/2012  13:00  30/03/2012  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון עברית מסלול סגנון-עת עתיקה,לשון חז"ל וארמית   פרופ' משה פלורנטין ,פרופ' חיים כהן   מועד א : 14/02/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון עברית-העת העתיקה   פרופ' משה פלורנטין   מועד א : 14/02/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   תחביר למתקדמים   פרופ' אסתר בורוכובסקי   14/02/2012  13:00  15/04/2012  16:00 
  בחינה   בקיאות בספרי המקרא   מר אורן בידרמן   15/02/2012  09:00  18/03/2012  16:00 
  בחינה   מנהיגים ומנהיגות במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   17/02/2012  09:00  04/05/2012  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   17/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
  בחינה   מבוא לקבלה (חלק א')   ד"ר אדם אפטרמן   19/02/2012  13:00  01/04/2012  16:00 
  בחינה   תורת ההגה   פרופ' משה פלורנטין   19/02/2012  13:00  22/04/2012  16:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל   ד"ר רעיה חזון   21/02/2012  13:00  29/04/2012  16:00 
  בחינה   מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים   פרופ' רון מרגולין   23/02/2012  13:00  25/03/2012  16:00 
  בחינה   לשונות וכתבים במרחב השמי   מר רועי ברון   24/02/2012  09:00  11/05/2012  09:00 
  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית   פרופ' חיים כהן   26/02/2012  13:00  18/05/2012  09:00 
  בחינה   מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים   ד"ר דלית רום-שילוני   26/02/2012  13:00  15/04/2012  16:00 
  בחינה   תחביר לשון המקרא   ד"ר אורה עמבר   26/02/2012  09:00  29/04/2012  16:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר רעיה חזון   28/02/2012  13:00  04/05/2012  09:00 
  בחינה   המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה   ד"ר אנבסה טפרה   29/02/2012  13:00  18/05/2012  09:00 
  בחינה   נביא, מלך, ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל   ד"ר אסנת ברתור   01/03/2012  09:00  13/05/2012  16:00 
  בחינה   עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   22/03/2012  13:00  22/04/2012  16:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון עברית- לשון חז"ל וארמית   פרופ' חיים כהן   מועד א : 23/03/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון מסלול סגנון-סגנון ועריכה   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 04/05/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  עבודה   גוי: היסטוריה של מונח   פרופ' ישי רוזן-צבי   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 12:00 ; מטלת סוף קורס. יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א: תורה   פרופ' ישי רוזן-צבי   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   העברית הנורמטיבית בת -ימינו   פרופ' חיים כהן   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם   ד"ר נטע סובול   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   התנהגות והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת   פרופ' פרנק פולק   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   לשונה של הסיפורת העברית החדשה   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   לשונה של השירה העברית החדשה   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מבוא לארמית מדוברת   ד"ר יחזקאל מוצפי   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מדע הלשון   ד"ר עינת גונן   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מכינה בתלמוד -סדר מועד   ד"ר יחזקאל דוד   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   משנה ותוספתא סוטה   פרופ' ישי רוזן-צבי   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   פרגמטיקה   ד"ר ורד סיידון   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס. יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   ראשית הנצרות כתפיסה יהודית ומעבר לכך   ד"ר מיכאל מאך   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   שכר ועונש בחיי היחיד ובחיי הציבור ביצירה המקראית   ד"ר דלית רום-שילוני   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס. יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   תרגיל טקסטואלי למתחילים: מגילת אסתר   גב' דנה טורס   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   תרגיל טקסטואלי למתקדמים: ספר שופטים   ד"ר טליה סוצקובר   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   תרגיל טקסטואלי למתקדמים: שיר השירים   גב' נחמית פרי   מועד א : 18/03/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'   מר טל קיטנפלון   25/06/2012  13:00  31/07/2012  13:00 
  בחינה   קריאה בספר הזוהר   ד"ר רונית מרוז   25/06/2012  13:00  24/07/2012  13:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   מר אורן בידרמן   25/06/2012  13:00  23/07/2012  09:00 
  בחינה   אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   27/06/2012  13:00  25/07/2012  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון- ימי הביניים   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 27/06/2012 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי שנה א' במגמת הלשון העברית   פרופ' חיים כהן   28/06/2012  13:00  25/07/2012  13:00 
  בחינה   תורת הצורות*   ד"ר רעיה חזון   28/06/2012  09:00  27/07/2012  09:00 
  בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים   ד"ר אדם אפטרמן   29/06/2012  09:00  31/07/2012  13:00 
  בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   29/06/2012  09:00  31/07/2012  13:00 
  בחינה   רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא   ד"ר טליה סוצקובר   29/06/2012  09:00  30/07/2012  13:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל   ד"ר רעיה חזון   01/07/2012  13:00  03/08/2012  09:00 
  בחינה   ארמית מקראית   ד"ר יחזקאל מוצפי   02/07/2012  13:00  06/08/2012  13:00 
  בחינה   דמות האשה בספרות החכמה   ד"ר אהובה אשמן   03/07/2012  09:00  02/08/2012  09:00 
  בחינה   מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו   ד"ר דלית רום-שילוני   04/07/2012  13:00  07/08/2012  13:00 
  בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   04/07/2012  13:00  08/08/2012  13:00 
  בחינה   מבוא לבלשנות שמית   פרופ' שלמה יזרעאל   08/07/2012  09:00  09/08/2012  09:00 
  בחינה   ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים   ד"ר טליה סוצקובר   09/07/2012  13:00  10/08/2012  09:00 
  בחינה   עיצוב הסיפור במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   09/07/2012  13:00  10/08/2012  09:00 
  בחינה   לשון חז"ל*   פרופ' חיים כהן   10/07/2012  13:00  10/08/2012  09:00 
  בחינה   מבוא למחשבת חז"ל   פרופ' גדעון בוהק   10/07/2012  13:00  09/08/2012  13:00 
  בחינה   אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום   ד"ר אהובה אשמן   12/07/2012  13:00  12/08/2012  13:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   12/07/2012  09:00  12/08/2012  13:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   12/07/2012  09:00  12/08/2012  13:00 
  בחינה   מבוא לקבלה (חלק ב')   ד"ר אדם אפטרמן   13/07/2012  09:00  14/08/2012  13:00 
  בחינה   הלכה וחשיבה הלכתית: היסטוריה, פילוסופיה ותיאולוגיה   ד"ר איתמר ברנר   15/07/2012  13:00  14/08/2012  13:00 
  בחינה   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות   פרופ' מאירה פוליאק   15/07/2012  13:00  14/08/2012  13:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר אורה עמבר ,ד"ר רעיה חזון   16/07/2012  09:00  14/08/2012  09:00 
  בחינה   מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים   פרופ' רון מרגולין   20/07/2012  09:00  12/08/2012  13:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון – העת החדשה   פרופ' אסתר בורוכובסקי   מועד א : 14/08/2012 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני במקרא     מועד א : 14/10/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני בפילוסופיה יהודית     מועד א : 14/10/2012 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינת בית   קריאה במורה נבוכים   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 03/07/2012 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 10.07.12 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

  מועד ב : 05/08/2012 בשעה : 13:00 ; החזרה עד 12.08.12 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

  עבודה   אמהרית למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   אמהרית מדוברת   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   ארמית חדשה מדוברת וכתובה   ד"ר יחזקאל מוצפי   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   געז למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק ב: נביאים   פרופ' ישי רוזן-צבי   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   הסגנון הלכה ומעשה*   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו   פרופ' חיים כהן   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   יסודות הלשון   ד"ר עינת גונן   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מכינה בתלמוד -סדר נזיקין   ד"ר יחזקאל דוד   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מכינה בתלמוד -סדר נשים   ד"ר יחזקאל דוד   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   נוסחים ותרגומים של המקרא   גב' מיכל קריסטל   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   סוגיות בחקר השיח והשיחה   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   קריאה בטקסטים חסידיים   ד"ר יורם יעקבסון   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 09:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   קריאה בספר "מערכת האלוהות"   ד"ר יורם יעקבסון   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס, ספר בראשית   גב' נחמית פרי   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   שפינוזה,מנדלסון,כהן,רוזנצווייג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית   ד"ר אלי שיינפלד   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

  עבודה   תרגיל טקסטואלי למתקדמים: סיפורי יוסף   ד"ר טליה סוצקובר   מועד א : 08/08/2012 בשעה : 13:00 ; מטלת סוף קורס.יש להגיש בתאריך ובשעה הנקובים לתא המרצה.

    ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   מועד א :


  בהצלחה בבחינות

  עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

  אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.