ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח לשנת תשע"ב • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 01/05/2012
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד – 13/09/2012


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.
 • מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   התנהגות ארגונית מאקרו   ד"ר לנדאו דנה ,מר מימרן אופיר   06/02/2012  13:00  09/03/2012  09:00 
בחינה   ירושלים כעיר בירה וכמרכז פולחן מהתקופות הקדומות עד החשמונאים   מר עומר סרגי   06/02/2012  09:00  09/03/2012  09:00 
בחינה   לאום, דת וגזע בגרמניה במאה ה- 19   ד"ר דורון אברהם   08/02/2012  13:00  11/03/2012  16:00 
בחינה   מבוא לטכנולוגיות מידע   מר אשכנזי נוה ,מר דק ישראל   09/02/2012  09:00  11/03/2012  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית   ד"ר חיים דעואל-לוסקי   12/02/2012  13:00  16/03/2012  09:00 
בחינה   אל המערב: מגמות ותפיסות יסוד עד 1750   ד"ר נועה גדי   13/02/2012  09:00  16/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   ד"ר שי פרוגל   14/02/2012  09:00  18/03/2012  16:00 
בחינה   אילוף הסוררת - תחנות בהתפתחות האינטרנט   ד"ר יובל דרור   15/02/2012  09:00  18/03/2012  16:00 
בחינה   חברה משטר ותרבות באמל"ט הקולוניאלית   ד"ר הלל אייל   17/02/2012  09:00  23/03/2012  09:00 
בחינה   רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי   ד"ר איתן אורקיבי   19/02/2012  09:00  25/03/2012  16:00 
בחינה   משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים   ד"ר תמר אילת-יגורי   20/02/2012  09:00  23/03/2012  09:00 
בחינה   המדינה הסוציאליסטית הראשונה": רוסיה במאה ה-20   ד"ר דינה מויאל   21/02/2012  09:00  25/03/2012  16:00 
בחינה   ציונות וילדות: דימוי ומציאות   ד"ר שוהם חזקי   22/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
בחינה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב   מר אביב לבנת   26/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
בחינה   מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית   מר יובל גוז'נסקי   28/02/2012  13:00  01/04/2012  16:00 
בחינת בית   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 07/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 13/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/03/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מיהודי לעברי ובחזרה? תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית/יהודית   ד"ר אלון גן   מועד א : 07/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 12/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/03/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר יעל דר   מועד א : 12/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 18/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 21/03/12 בשעה 13:00

בחינת בית   צדק חברתי ואי שוויון בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה ב   גב' בנימין שלומית   מועד א : 14/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 27/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/03/12 בשעה 13:00

בחינת בית   הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 16/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 22/03/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 25/03/12 בשעה 13:00

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר מנדלוביץ שלמה   מועד א : 23/02/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/02/12 בשעה 13:00

מועד ב : 01/04/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/04/12 בשעה 13:00

עבודה   "הריאליזם הפנטסטי" ביצירתו של פיודור דוסטוייבסקי   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : הגשה עד 02/04/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   "מדינת תל-אביב": היסטוריה וחברה   ד"ר אפריים דוידי   מועד א : הגשה עד 28/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   גיבושה של תרבות חילונית: פסטיבלים וקרנבלים בא"י ובישראל   ד"ר נילי אריה-ספיר   מועד א : הגשה עד 01/04/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים א': קריאות אינטרטקסטואליות   ד"ר איריס מילנר   מועד א : הגשה עד 22/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   זיכרון השואה בחברה הישראלית: סוגיות מרכזיות   ד"ר שרון גבע   מועד א : הגשה עד 01/04/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יחסים בין-אישיים בקבוצה   גברת ליאור גול   מועד א : הגשה עד 28/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ילדות בעת העתיקה   ד"ר מעין מזור   מועד א : הגשה עד 01/04/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבת תסריטים א'   גב' ויניק מיכל   מועד א : הגשה עד 29/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבת תסריטים ב'   גב' ויניק מיכל   מועד א : הגשה עד 22/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 15/04/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 28/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קולנוע פוליטי ומהפכני באמריקה הלטינית   ד"ר טל צבי   מועד א : הגשה עד 28/03/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   ספרות ילדים בעידן פוסט מודרני   ד"ר עינת ברעם אשל   מועד א : הגשה עד 01/05/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : הגשה עד 01/05/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   תיאוריות של חברת המידע   ד"ר גולן חנן   מועד א : הגשה עד 01/05/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   היה או לא היה: מיתוס, זיכרון והיסטוריה ביהדות ובציונות   ד"ר דוד רוטמן   25/06/2012  09:00  26/07/2012  09:00 
בחינה   "לכתוב כאשה": ספרות נשים באמריקה הלטינית   גב' פלורינדה פ. גולדברג   27/06/2012  13:00  05/08/2012  13:00 
בחינה   תרבות המערב: מגמות ותפיסות יסוד של המודרנה ופוסט-מודרנה   ד"ר נועה גדי   27/06/2012  09:00  31/07/2012  09:00 
בחינה   המלך קורצאק הראשון:הספרות והפדגוגיה של יאנוש קורצאק   ד"ר עינת ברעם אשל   28/06/2012  09:00  03/08/2012  09:00 
בחינה   שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת   ד"ר בועז מילר   28/06/2012  09:00  27/07/2012  09:00 
בחינה   תרבות והתנגדות: שולטים, נשלטים והמאבק לצדק חברתי/פוליטי   ד"ר איתן גינזברג   28/06/2012  13:00  31/07/2012  13:00 
בחינה   רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 1945-1918   ד"ר דורון אברהם   01/07/2012  09:00  02/08/2012  09:00 
בחינה   היסטוריה של תקשורת המונים באמריקה הלטינית במאה ה-20   ד"ר נאואל ריבקה   02/07/2012  09:00  07/08/2012  13:00 
בחינה   האדם הדיגיטלי: גוף, זהות ותודעה בחברת הרשת   ד"ר ערן פישר   04/07/2012  09:00  07/08/2012  09:00 
בחינה   רטוריקה ארגונית ועסקית   ד"ר איתן אורקיבי   08/07/2012  09:00  09/08/2012  09:00 
בחינה   למה פסל ותמונה? אמנות יהודית מאירופה לארץ-ישראל   ד"ר שריג נעמי   09/07/2012  09:00  09/08/2012  13:00 
בחינה   יוצרים מולדת:גזע,חברה ותרבות במהפכה המקסיקנית 1910-40   מר ליאור בן-דוד   11/07/2012  09:00  12/08/2012  09:00 
בחינה   התנהגות ארגונית מיקרו   ד"ר תובל עתליה   12/07/2012  09:00  13/08/2012  09:00 
בחינת בית   העיר כטקסט:מרחבים אורבניים בראי ספרות אמל"ט   ד"ר עמליה רן   מועד א : 25/06/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/06/12 בשעה 13:00

מועד ב : 05/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   זעם, אהבה, תוגה וגעגוע: רגשות בשפה ובתרגום   ד"ר טל גולדפיין גבע   מועד א : 26/06/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/06/12 בשעה 13:00

מועד ב : 30/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 01/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מן הריאלי אל הוירטואלי: אותה שאלה, מציאות אחרת   ד"ר נועה גדי   מועד א : 01/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 05/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מושגי יסוד בפסיכואנליזה   מר רענן שניר   מועד א : 03/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 13/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מחרדה לאופוריה: החברה הישראלית ומלחמת ששת הימים   ד"ר אלון גן   מועד א : 03/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 14/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   קהילות-פוליטיקה-עסקים באינטרנט: אוטפיה בשומקום   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 03/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   פורטוגל בעת החדשה המוקדמת: כינונה של אימפריה ימית   ד"ר אלכס קרנר   מועד א : 08/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 14/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   לאכול ולגדול: אוכל בספרות ילדים   ד"ר יחיל צבן   מועד א : 09/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/08/12 בשעה 13:00

בחינת בית   מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם   מר גלעד מלצר   מועד א : 10/07/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/07/12 בשעה 13:00

מועד ב : 13/08/2012 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/08/12 בשעה 13:00

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : הגשה עד 15/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   בין מהפכה לדיקטטורה: ארגנטינה בשנות ה-60 וה-70   ד"ר אפריים דוידי   מועד א : הגשה עד 01/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   במרחק 60 ק"מ: ירושלים ותל-אביב בספרות העברית   ד"ר עודד מנדה-לוי   מועד א : הגשה עד 01/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   היחיד בתרבות היהודית המודרנית   ד"ר תמר אילת-יגורי   מועד א : הגשה עד 12/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים ב': קריאות אינטרטקסטואליות בספר בראשית   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 08/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הרטוריקה של הקולנוע   ד"ר מעין מזור   מועד א : הגשה עד 02/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : הגשה עד 01/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   חילון כאתגר וכהזדמנות בחינוך הדתי בישראל   ד"ר נסים ליאון   מועד א : הגשה עד 12/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם   מר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 08/08/2012 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר אורית מיטל   מועד א : הגשה עד 01/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מ.א. בולגקוב: סופר, היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : הגשה עד 08/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : הגשה עד 25/07/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מתודולוגיות של מחקר   ד"ר תמר ברגר   מועד א : הגשה עד 01/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   נאורות, אחרות וגזענות במערב ומרכז אירופה, במאה ה-18 הארוכה   ד"ר איריס אידלסון-שיין   מועד א : הגשה עד 12/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   נוף מקום וזהות בתרבות ישראל - מבט בינתחומי   ד"ר מיכל סדן   מועד א : הגשה עד 12/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   פילוסופיית הקיום של ניטשה והשאלה היהודית   ד"ר אלי שיינפלד   מועד א : הגשה עד 25/07/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קולנוע וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   מועד א : הגשה עד 18/07/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קולנוע כמכונת רגשות   ד"ר רונן סלמן צדקה   מועד א : הגשה עד 14/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים   ד"ר מיכל ארבל   מועד א : הגשה עד 15/08/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   גבוה-נמוך: על מגוון זיקות בין הספרות לילדים לבין הספרות למבו   ד"ר יעל דר   מועד א : הגשה עד 13/09/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 13/09/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   זיכרון פוליטיקה ומגדר: גיבורות השואה בחברה הישראלית   ד"ר שרון גבע   מועד א : הגשה עד 13/09/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה   ד"ר מנדלוביץ שלמה   מועד א : הגשה עד 13/09/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   תל-אביב: עיר בין מיתוס לטקס   ד"ר נילי אריה-ספיר   מועד א : הגשה עד 13/09/2012 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.