ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום לשנת תשע"ב  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה   ד"ר אמיר גילן   06/02/2012  09:00  11/03/2012  16:00 
בחינה   סוגיות משפטיות בארכיאולוגיה והיבטים מעשיים בעבודת השדה   מר רדואן בדחי   06/02/2012  09:00  04/03/2012  16:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'   פרופ' יובל גורן   08/02/2012  09:00  15/04/2012  16:00 
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   פרופ' שלמה בונימוביץ   09/02/2012  09:00  16/03/2012  09:00 
בחינה   ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   ד"ר רן ברקאי   12/02/2012  09:00  25/03/2012  16:00 
בחינה   ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום   ד"ר בן-יוסף ארז   13/02/2012  09:00  13/05/2012  16:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית   פרופ' אבי גופר   14/02/2012  09:00  23/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   ד"ר יורם כהן   16/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הקדמון   ד"ר רן ברקאי   19/02/2012  09:00  30/03/2012  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות מצרים הפרעונית   ד"ר שלומי-חן רחלי   20/02/2012  09:00  01/04/2012  16:00 
בחינה   סוגיות נבחרות באומנות מצרים העתיקה   ד"ר שלומי-חן רחלי   20/02/2012  13:00  01/04/2012  16:00 
בחינה   אומנות ארץ ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזה   פרופ' בנימין זאס   23/02/2012  09:00  11/05/2012  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' ישראל פינקלשטיין   23/02/2012  09:00  04/05/2012  09:00 
בחינה   שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה   פרופ' יובל גורן   26/02/2012  13:00  20/05/2012  16:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)   פרופ' אורן טל   28/02/2012  09:00  29/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס   ד"ר יורם כהן   28/02/2012  13:00  22/04/2012  16:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות   פרופ' משה פישר   02/03/2012  09:00  18/05/2012  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הגיאוארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   25/06/2012  09:00  31/07/2012  09:00 
בחינה   מבוא לקריאת תעודות מהמזרח הקדום   ד"ר אמיר גילן   25/06/2012  13:00  01/08/2012  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים   פרופ' שלמה בונימוביץ   27/06/2012  09:00  26/07/2012  09:00 
בחינה   עידן האימפריות-ארץ ישראל תחת שלטון אשור, בבל ופרס   פרופ' עודד ליפשיץ   27/06/2012  13:00  23/07/2012  09:00 
בחינה   היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה וצפון סוריה   ד"ר אמיר גילן   28/06/2012  13:00  07/08/2012  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב-   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   28/06/2012  09:00  14/08/2012  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' שלמה בונימוביץ   01/07/2012  09:00  05/08/2012  09:00 
בחינה   תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל   פרופ' בנימין זאס   01/07/2012  09:00  03/08/2012  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית   פרופ' עודד ליפשיץ   04/07/2012  13:00  12/08/2012  09:00 
בחינה   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   09/07/2012  09:00  13/08/2012  09:00 
בחינה   מצרית למתקדמים   ד"ר דבורה סוויני   09/07/2012  09:00  13/08/2012  09:00 
בחינה   טכנולוגיה ותרבות חומרית   פרופ' יובל גורן   10/07/2012  09:00  09/08/2012  09:00 
בחינה   כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של תקופת המקרא   פרופ' עודד ליפשיץ   12/07/2012  09:00  05/08/2012  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של התקופות הפרסית וההלינסטית בדרום הלבנט   פרופ' אורן טל   15/07/2012  09:00  12/08/2012  09:00 
בחינה   אכדית למתחילים   ד"ר יורם כהן   16/07/2012  09:00  14/08/2012  09:00 
בחינה   היסטוריה של מצרים מעלייתה ועד נפילתה של הממלכה החדשה   ד"ר דבורה סוויני   19/07/2012  09:00  08/08/2012  09:00 
בחינת בית   העולם הניאוליתי:זמן, מרחב ומורכבות חברתית בתקופה הניאוליתית   ד"ר עומרי ברזילי   מועד א : 28/06/2012 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 05/07/2012 ב-13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 26/08/2012 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 02/09/2012 ב-13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   הקשרים בין ארץ ישראל לבין מצרים בתקופת הברזל   גב' שירלי בן-דור אבין   מועד א : 02/07/2012 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 09/07/2012 ב-13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 02/08/2012 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 09/08/2012 ב-13:00 למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.