ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בית הספר לפילוסופיה לשנת תשע"א

אמונה, תבונה ומה שביניהן‏ (06183856)

סמינר ב.א.

ד"ר נחמה ורבין

הסמינר יעסוק בשאלת טבעה של האמונה הדתית ובשאלת היחס בין האמונה הדתית לתבונה. הסמינר יחולק לארבעה חלקים. בחלקו הראשון נתמקד בתשובות בנות זמננו, מהמסורת האנגלו-אמריקאית, בסווינבורן ובפלנטינגה הרואים את האמונה כיחס אל טענה, והמתיימרים להוכיח את הרציונליות שלה. בחלקו השני, נתמקד בפידאיזם של קירקגור, הרואה את האמונה הדתית כאבסורד תבוני. בחלקו השלישי נתמקד בויטגנשנטיין ופרשניו, ובניסיונם לתאר מערכת סבוכה של יחסים בין אמונה לתבונה. חלקו הרביעי של הסמינר יוקדש לרפרטים של הסטודנטים.
קבלת קרדיט על הסמינר מותניית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשיעורים, בהצגת רפרט קצר בכיתה ובהגשת עבודה כתובה. (עבודה סמינריונית בהיקף של 15-20 עמודים, או רפרט בהיקף של 7-10 עמודים).

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

Faith and Reason
Dr. Nehama Verbin

The seminar is concerned with two questions: 1) What is faith? and, 2) What is the relation between faith and reason? It consists of four parts. In the first part, we shall focus on contemporary Ango-American responses to these questions, on Swinburne and Plantinga, who conceive of faith as a propositional attitude and proceed to argue for its rationality. In the second part, we shall focus on Kierkegaard's fideism and its concept of the absurd. The third part shall be devoted to Wittgenstein and his followers who attempt to describe an intricate net of relations between faith and reason. The fourth and last part shall consist of student presentations.

Credit for the seminar requires: 1) Participating in at least two thirds of the meetings. 2) A short oral presentation of the anticipated written paper, and, 3) Submitting a written paper.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שפינוזה על גאולת הנפש ‏ (06184691)

סמינר מ.א.

ד"ר נועה נעמן צאודרר

במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, "אתיקה", תוך דגש מיוחד על שלושת חלקיו האחרונים. ננסה להבין מהי, לפי שפינוזה, תכליתה הקיומית, התרפויטית של הפילוסופיה; כיצד יכול האדם, באמצעות החשיבה הרציונלית הנוקשה, למצוא את דרכו אל האושר העליון, אל אהבת אלוהים השכלית; מהי הגרסה החילונית, האתיאיסטית, שמציע שפינוזה, לרעיון הדתי של גאולת הנפש. נפתח בקריאה מספרו המוקדם של שפינוזה, מאמר על תיקון השכל, הנושא אופי מעט אישי. אך מרבית השיעורים יוקדשו לקריאה באתיקה, בליווי מספר כתבים פרשניים מרכזיים.

רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר א' הוא עד תאריך 27.4.11.

Spinoza's Notion of Salvation Noa Naaman-Zauderer
This seminar focuses on Spinoza's Ethics, especially on the last three parts of this book. Significant emphasis will be paid to Spinoza's conception of the therapeutic function of philosophy; to how supreme happiness is possible through strict logical reasoning; what precisely is Spinoza's secular, atheistic version of the traditional-religious notion of salvation. The course will begin by reading Spinoza's earlier work, On the Improvement of the Understanding. However, most meetings will focus on the Ethics and on central secondary literature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קריאות בפרויד: "מעבר לעקרון העונג" ‏ (06184907)

סמינר מ.א.

פרופ` שלמה בידרמן וד"ר רינה לזר

בספרו "אלברטין איננה" כותב פרוסט:
"אבל תבניתו הרת האסון של העולם הפסיכופתלוגי גוזרת שמעשה כשל, מעשה שיש למנוע אותו יותר מכל, הוא הוא המעשה המרגיע, המעשה הפותח לפנינו בטרם נדע מה יהיו תוצאותיו,אופקים חדשים לתקווה, ומשחרר אותנו לזמן מה מן הכאב הקשה מנשוא שהוליד בנו הסירוב, וכך כאשר הכאב קשה מנשוא אנו נחפזים לעשות מעשה איוולת" (שם", עמ.' 57).
מה יש לפרויד לומר על חזרתה של האיוולת בעבודתו זו – מעבר לעקרון העונג - שדנה במה שקרא לו "כפיית החזרה" והניחה לפתחנו את אחד המושגים המטרידים ביותר – "דחף המוות"? האם דחף המוות הוא מושג מסביר, ומה בא להסביר? ומה בינו לבין העונג, והיכן אנחנו בני האנוש ממוקמים במתח הזה? ננסה לעסוק בשאלות אלו בסמינר הנוכחי.
בסמינר ישתתפו תלמידים מתחום הפילוסופיה ומתחום הפסיכואנליזה. הסמינר יינתן על יד מורים משני התחומים.
המרצים: אליס בוראס, פרופ' שלמה בידרמן, ליאורה גודר, פרופ' יולנדה גמפל , שוקי דורבן, נעמי הולר, פרופ' צבי טאובר, ד"ר רינה לזר, ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר איריס מילנר, ד"ר בועז נוימן, ד"ר שי פרוגל, שרה קולקר, פרופ' רותי רונן.
סדר המפגשים:
18.10.10 רינה לזר - מבוא – האם תתכן חזרה בתחומו של הנפשי ?
25.10.10 רותי רונן - "במה נתקלים מעבר לעונג" - על חזרה והומאוסטזיס
1.11.10 יולנדה גמפל - ההורים שחיים דרכי. ילדי המלחמות.
8.11.10 בועז נוימן - הגוף והסביבה של המוות בראיית העולם הנאצית.
15.11.10 שוקי דורבן - יחסים עם אובייקט המוות
22.11.10 אליס בוראס - היעדרות, פרידה, עבודת האבל: עבודת השלילי שמאפשרת לחיות.
29.11.10 איריס מילנר - "מעבר לעיקרון העונג" והטקסט הספרותי – מודל סטרוקטורלי-דינאמי של
קריאה (על פי פיטר ברוקס וקאתי קארות').
6.12.10 נעמי הולר - fort-da : משחק , חזרה ומבוך.
13.12.10 צבי טאובר - המוות לאור החיים.
20.12.10 ליאורה גודר - החיים כהפרעה לדחף המוות.
27.12.10 שרה קולקר - מגורל לייעוד.
3.1.11 שי פרוגל - דחף המוות או הרצון לאמת .
10.1.11 שלמה מנדלוביץ - החיים הפוסט-מודרניים של דחף המוות.
17.1.11 שלמה בידרמן – "ולא תהייה למוות ממשלה".

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר א' הוא עד תאריך 27.4.11.

Reading Freud: Beyond the Pleasure Principle

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תורת הנפש בעת העתיקה‏ (06184911)

סמינר מ.א.

ד"ר אריה פינקלברג

הסמינר מוקדש לתורות הנפש אשר פותחו ביוון העתיקה והיוו בסיס להגות הפילוסופית בעת החדשה. במרכז הדיון יעמוד סיפרו של אריסטו "על הנפש" שבו אריסטו דן במהותה ותפקודיה של הנפש תוך בחינה ביקורתית את התפיסות היריבות, כולל זו של אפלטון.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר א' הוא עד תאריך 27.4.11.

Ancient Greek Theories of Soul
Dr. Aryeh Finkelberg
The seminar is dedicated to the theories of soul put forward by ancient Greek philosophers, theories which crucially influenced the subsequent psychological theories in Western philosophy. The discussion focuses on Aristotle's treastise "On the soul" in which Aristotle discusses the essence and operation of the soul, while criticizing the rival theories including that of Plato.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הדימוי: הוויה, נוכחות, היראות‏ (06184914)

סמינר מ.א.

ד"ר חגי כנען

מהו דימוי? מה פירוש להיות דימוי? מה ההבדל בין לראות דימוי לבין לראות אובייקט?
הסמינר יעסוק בשאלות יסוד אודות הוויתו ואופני הפעולה של הדימוי החזותי תוך ניסיון להפגיש את הדיון הפילוסופי עם דיונים עכשויים בתולדות האמנות.
קריאה תכלול: היידגר, באטאי, מרלו-פונטי, בארת', דלז, ז'אן-לוק ננסי, פנופסקי, דאמיש, לואי מארן, מייקל פריד
הסמינר מיועד לסטודנטים בעלי היכרות טובה עם פילוסופיה קונטיננטלית ורקע בתולדות האמנות.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

Toward a philosophy of the image

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דקארט על החיים הטובים: הכתבים האתיים‏ (06184917)

סמינר מ.א.

ד"ר נועה נעמן-צאודרר

סמינר מ.א. פתוח לב.א. (4 ש"ס)
לאחרונה הולך וגובר העניין בכתבים האתיים והפסיכולוגיים של דקארט שהעסיקו אותו בשנים האחרונות לחייו. בניגוד לכתביו המוקדמים יותר (ובכללם ההגיונות), המתמקדים בשאלות תיאורטיות ומדעיות ומאופיינים בהתנכרות אל הגופני, הכתבים המאוחרים עוסקים בפרקטיקה של החיים -- במה שנהוג לכנות "אתיקה של החיים הטובים" – ומבקשים להשיב על השאלה מהם חיים שראוי לחיות אותם וכיצד נוכל להשיגם.
הסמינר יתמקד בהתכתבות של דקארט עם הנסיכה אליזבת מן השנים 1645-49 בנושא התשוקות, וכן בתשוקות הנפש, חיבורו המאוחר ביותר שפורסם שנה לפני מותו. נעסוק בשאלות כגון, טבעה של הפעולה המוסרית, החתירה האנושית לאושר, הקשר ההדוק בין אושר, מוסריות, וחירות, ובתפקידן של התשוקות והאמוציות בחתירתנו לחיים מוסריים ובעלי משמעות.

רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

Descartes on the Good Life: the Ethical Writings Noa Naaman-Zauderer
In recent years, scholars have become increasingly interested in the writings on ethics and moral psychology that occupied Descartes in the last years of his life. Contrary to his earlier writings (among them the Meditations), which deal mainly with scientific and theoretical issues and express a sort of alienation from the human body, the later writings focus on practical issues pertaining to the conduct of everyday life.
The seminar will focus on Descartes’ correspondence with Princess Elizabeth from the years 1645-49, and on the Passions of the Soul, where his “ethics of the good life” is presented. Special emphasis will be placed on issues such as, the nature of moral action, human striving for happiness, the close affinity between happiness, virtuousness, and freedom, and the role the passions and the emotions play in human endeavor to attain virtuous and meaningful life.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מלנכוליה ופילוסופיה‏ (06184918)

סמינר מ.א.

ד"ר עילית פרבר

כיצד ניתן לחשוב על מושג המלנכוליה הלקוח במקורו מחיי הנפש האנושיים או ממצבים פסיכולוגיים של סובייקטים – כשהוא מועמד ביחס למחשבה פילוסופית? איזה סוג של יחסים יכולים להיבנות בין מושג המלנכוליה ההיסטורי, המשתנה והמגוון כל כך, לבין הפילוסופיה? ומה אפשר לומר על פילוסופיה שהמבנה הפנימי שלה נובע או קשור למבנה המלנכולי?
בסמינר נבחן את השאלות הללו דרך קריאה בטקסטים פילוסופיים, פסיכואנליטיים וספרותיים, הדנים בשאלה באופן ישיר ועקיף. בין הטקסטים שידונו בקורס: אריסטו, פיצ'ינו, ברטון, פרויד, היידגר, בנימין, קריסטבה, ועוד.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בכל השיעורים, קריאת שוטפת של הטקסטים הנדרשים, רפרט בכתה וכתיבת עבודה סמינריונית.
האופן בו יסתיים השיעור: עבודה סמינריונית או רפראט.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר א' הוא עד תאריך 27.4.11.

Melancholy and Philosophy M.A Seminar
How can we think of melancholy, a term originally used to consider the mental and psychological states of the subject, in relation to philosophical thought? What kind of a relationship can be built between this multifaceted term and philosophy? And what can we say of a philosophy whose internal structure is melancholic? These questions will be explored in the seminar through readings of various philosophical, psychoanalytic and literary texts, including Aristotle, Ficino, Burton, Freud, Heidegger, Benjamin and Kristeva.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קאנון, פרשנות, וידיעה: גישות למחקר טקסטואלי בהגות הודו ‏ (06184923)

סמינר מ.א.

מר רועי צהר

הסמינר נועד להקנות כלים תאורטיים ומתודולוגיים למחקר טקסטואלי, בדגש על הגות הודו הקלאסית ובהסתמך על תאוריה הרמנויטית (פרשנית) פילוסופית בת זמננו. במהלך הסמינר נדון באופן כללי בהווצרותם ומשמעותם של קנונים טקסטואליים, באופן שבו מובנת הפעילות הפרשנית כמכוננת תפיסת מציאות ומושג של זהות אישית וקולקטיבית, ובזיקה שיש לה למושג השחרור (מוקשה) ולשאלות קיומיות. בין השאר נקרא מכתביהם של ההוגים הודים שאברה (אסכולת המיממסה) , בהרטרהרי (התחביראים) , וסובנדהו (יוגצ'ארה), שאנקרה (אדוויטה-ודנטה) ואבהינווגופטה (שאיוויזם קשמירי), תוך התייחסות לתיאורטיקנים ופילוסופיים עכשווים כגון גאדאמר (הרמנויטקה), קריסטווה (אינטרטקסטואליות) מריון (משמעות ואינטרסובייקטיביות), דייוודסיון ורקור (תאורייה של מטאפורה) ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סמינר מחקר שבו יעודדו המשתתפים לבחון את נושאי המחקר שלהם – גם אם הם לא עוסקים בהודו או בתקופה הקלאסית -- לאור הגישות האמורות, ולפתח אותם במהלך הדיון בכיתה.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

Canon, Commentary, and Knowledge: Textual Research in Indian Classical Thought
M.A seminar
The seminar presents students with theoretical tools for conducting textual research in the field of Indian classical thought, with the aid of both traditional and contemporary philosophical hermeneutics. We will examine the notion of a textual canon, its formation and relations with commentarial activity, the meaning and role of hermeneutics in constituting a world view and a notion of personal and collective identity, and its linkage to soteriology and existential issues. We will attend to such issues through readings in the works of Shabara (Mimamsa), Bhartrhari (Grammarians), Vasubandu (Yogacara), and Shankara (Advaita-vedanta), as well as Abhinavagupta (Kashmirian- Shaivism), and by drawing on the work of contemporary thinkers such as Gadamer (on hermeneutics), Kristeva (intertextuality), Marion (intersubjectivity and meaning), Carr (on narrativity) and Davidison

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פולחן ומיתוס בעיר המדינה היוונית‏ (06212039)

סמינר

פרופ' עירד מלכין


"העולם מלא אלים?": עבור רבים מאתנו "דת" היא עניין של אל אחד, טקסטים מקודשים, "אמת" מסיונרית וכתות כהנים—אך שום דבר מאלה אינו נכון ביוון הקדומה. כמו המיתולוגיה, כך גם הדת היוונית היתה רבת-פנים, רבת-פולחנים, ורבת-מיתוסים. המיתוס, שנגע הן בגיבורים והן באלים ובאלות, היה משוקע בעולם המנטלי, החברתי והפוליטי וזכה למגוון של ביטויים בשירה, בדרמה בציור ובפולחן. לעתים אף שימש לצורך הצדקות פוליטיות לכיבוש והתנחלות, לביסוס הסדר החברתי ולקביעת הזהות הקיבוצית. הדת והקורבן שימשו מסגרת מגדירה לשיוך החברתי ומבחינה זו כללה נשים וגברים כאחד. מטרת הסמינר היא לתת מבוא כללי לתולדות הדת והמיתוס ביוון הקדומה תוך התמקדות והעמקה במספר הביטים ותופעות, כגון המקדשים בעיר המדינה, האורקולום של דלפי, המשחקים האולימפיים, מחזורי הגיבורים, הקרבן ומקומו החברתי, הצלם הפולחני, והאלים המרכזיים.

דרישות קדם: לתלמידי תואר ראשון:שו"ת או שיעור מבוא יוון או רומא העתיקה

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מיעוטים באימפריה הרומית Minorities in the Roman Empire‏ (06212041)

סמינר

פרופ' יונתן פרייס

איך מגדירים "מיעוט" באימפריה כה גדולה וכה רב-אתנית ורב-תרבותית כמו זו של רומא – לפי קנה-מידה אתנית? לשונית-תרבותית? פוליטית? דתית? ותהיה ההגדרה מה שתהיה, מי היו המיעוטים באימפריה הרומית? מה היה יחסם לרומא, ואיך רומא התייחסה אליהם? נחקור שאלות אלה דרך קריאה מדויקת של מקורות עתיקים, למעט ספרות, כתובות ומסמכים אחרים, ארכיאולוגיה ואומנות.


How does one define a “minority” in an empire so huge, and at the same time so multi-culture and multi-ethnic as the Roman Empire? And once defined, who were the minorities in the Roman Empire? What was their relation to the Roman authorities, and how did Rome relate to them? These questions will be examined through close reading of ancient sources, including literature, inscriptions and other documents, archaeology and art.

דרישות קדם: לתלמידי תואר ראשון שו:ת או שעור מבוא יוון או רומא העתיקה

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קריאה ב"ווידויים" של אוגוסטינוס‏ (06216525)

סמינר מ.א.

פרופ` אביעד קלינברג

:
הקורס ייתמקד בשניים מחיבוריו המרכזיים של אוגוסטינוס--הוידויים ועיר האלוהים--ובשאלת הרצף. כיצד הוא תופס זהות, אישית וקולקטיבית כפי שהיא מתעצבת לאורך זמן וכתוצר של דחפים סותרים.


דרישות קדם: לקורס ייתקבלו רק סטודנטים ששמעו לפחות תרגיל וסמינריון בתחום של ימה"ב או העת העתיקה המאוחרת.

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סוגיות בהיסטוריה הדתית של העת החדשה המוקדמת Topics in the Religious History of Early Modern Europe ‏ (06217026)

סמינר מ.א.

ד"ר תמר הרציג


בסמינר זה נבחן כמה מן המגמות המרכזיות שאיפיינו בעשורים האחרונים את חקר ההיסטוריה הדתית של אירופה הנוצרית בעת החדשה המוקדמת. במסגרת זו, נדון בהתפתחויות שחלו בתחומי מחקר מסורתיים, כמו ההיסטוריה של מוסדות דתיים (Institutional history) ותולדות המחשבה הדתית בעידן הרפורמציה. בנוסף, יתמקד הסמינר במחקרים פורצי-הדרך שהוקדשו לאופן שבו השפיעו המחלוקות התיאולוגיות, אשר פילגו את אירופה במאה השש-עשרה, על חיי היום-יום של בני השכבות הרחבות בחברה. בהקשר זה, נדון בהבטים שונים של התרבות הדתית במובנה הרחב: דפוסי פולחן ייחודיים שהתפתחו באזורים כפריים, תפקידם הציבורי של נביאים ושל נשים בעלות חזיונות, חיי היום-יום במנזרים, השפעת הדפוס על אמונותיהם של פועלים עירוניים, השלכותיה התרבותיות של הצנזורה הכנסייתית, וסוגיות נוספות


This graduate seminar will explore the main trends in the study of Early Modern European religious history. We will focus on recent advances in long established fields, such as institutional history and the history of religious thought in the age of the Reformation. In addition, we shall discuss pathbreaking recent studies dealing with the influence of the theological controversies that divided the Christian West on the daily life of different sections of European society. In this context, we shall explore various aspects of early modern religious culture, including popular beliefs and traditional rites, the public roles of visionary and prophetic women and men, monastic life, the impact of the printing revolution on urban laborers, and the cultural implications of ecclesiastical censure.

דרישות קדם: שו"ת או שעור מבוא העת החדשה המוקדמת

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תנועות רפורמה בארה"ב‏ (06218018)

סמינר מ"א

פרופ' אייל נוה

סמינר מ.א זה יעסוק בתופעת הרפורמה בחברה האמריקנית. אנו נברר את מהות תנועות הרפורמה בשלוש תקופות מרכזיות: העידן הפרוגרסיבי שמסוף המאה ה19 ועד מלחמת העולם הראשונה, תקופת הניו דיל בשנות השלושים, והרפורמה של שנות הששים. נעסוק באופן השוואתי בניתוח המשותף והשונה בין שלוש תקופות הרפורמה הללו. התלמידים יתמקדו באחת התקופות ויעסקו בתנועה ספציפית או באישיות ייחודית לפי מידת עניינם. כמו כן נבדוק את הסוגייה של הידלדלות רוח הרפורמה בחמישים השנה האחרונות בארה"ב. הסטודנטים יגישו רפרט בעל פה ועבודה כתובה על נושא מחקרם.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

החוויה היהודית באמריקה הלטינית בפרספקטיבה השוואתית‏ (06218519)

סמינר מ"א

פרופ` רענן ריין

העניין המחקרי ביהודי אמריקה הלטינית גדל באורח משמעותי בעשרים השנים האחרונות. הדבר בולט במיוחד בהשוואה למחקר על לטינו אמריקנים שמוצאם במזרח התיכון, אסיה או מזרח אירופה. ובכל זאת, עדיין לא ניתן לדבר על "נורמליזציה" של המחקר על החוויה היהודית באמריקה הלטינית.

סמינר זה מבקש להתמקד בהיסטוריה של יהודי אמריקה הלטינית במאה ה-20, תוך הדגשת הפרדיגמה הלאומית (כלומר זו הארגנטינית, הברזילאית, המקסיקנית וכו') על פני זו הטראנס-לאומית. ההשוואה תיעשה לא רק בין הניסיון היהודי באמריקה הלטינית לבין זה של יהודים בחלקים אחרים של העולם. הכוונה היא להרחיב את הדיון כדי לכלול בו גם את החוויה של מיעוטים אתניים לא-קתוליים אחרים ביבשת. כך יתברר למשל שליהודים ולערבים באמריקה הלטינית לאורך המאה ה-20 היו מאפיינים משותפים רבים יותר משנוטים להניח, הן במובן של סטריאוטיפים דומיננטיים שאוכלוסיית הרוב החזיקה לגביהם והן באשר לדפוסי הגירה והשתלבות חברתית בארצות המולדת החדשות שלהם.

התלמידים מתבקשים לקרוא את ספרה של Elkin, Judith Laikin, 1928-
‫ Jews of the Latin American republics / Judith Laikin Elkin
‫ ‬ Chapel Hill : University of North Carolina Press, c1980
שנמצא בספרייה, או את מהדורתו החדשה יותר משנת 1998
וכן את שני הפרקים הראשונים אצל
Rethinking Jewish-Latin Americans / edited by Jeffrey Lesser and Raanan Rein
‫ ‬ Albuquerque : University of New Mexico Press, c200


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אורינטליזם אמריקני American Orientalism‏ (06264184)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר מלאת שמיר Dr. Milette Shamir

This seminar will trace the representation of the "orient" in America, and the influence of the "Near East" on the development of American culture, from the 18th to the 20th century. Among topics covered: Puritan typology and Christian Hebraism, 19th century travelers to the Near East, representations of Arabs and Islam in American literature, Protestant imaginings of the Holy Land, and Hollywood's early treatment of the Middle East.
REQUIREMENTS: active participation, preparation of study questions, quizzes, and a seminar paper.

דרישות קדם:

הערות: סמינר מ.א. סמסטר א` Seminar MA

בחינות

[]

דומיניקנים – לידתה של קהילה אינטלקטואלית ‏ (06592063)

סמינר

ד"ר יוסף שוורץ

במהלך הסמינר נעקוב אחר גלגוליו של המסדר הדומיניקני למן ראשיתו בעשורים הראשונים של המאה ה- 13 ועד לראשית העת החדשה. נבחן את דרכי המאבק במינויות ואת התפקיד שממלאים הדומיניקנים במערך ההולך ומתגבש של האינקוויזיציה, את ההתבססות באוניברסיטאות ובבתי הספר של המסדר, התגבשות המשנות האינטלקטואליות של גדולי המורים ופרקטיקות ההטפה והווידוי של האחים, הקנוניזציה של תומס אקווינס וההגנה על תורתו כנגד מתנגדיו בתוך המסדר ומחוצה לו. כמו כן נעסוק במקום השמור ליהודים מומרים בתוך המסדר ובתפקיד שאותו הם ממלאים בפולמוס הבין-דתי ובפעולת המסיון.

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מקס ובר – מדע, סוציולוגיה ופוליטיקה‏ (06592064)

סמינר

פרופ' משה צוקרמן

הסמינריון יוקדש כולו לקריאה בטקסטים מרכזיים בהגותו ובמחקריו של מקס ובר.

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ארתור שופנהאואר – העולם כרצון וכדימוי‏ (06592067)

סמינר

פרופ' משה צוקרמן

הסימנריון יוקדש כולו לריאת יצירת-המפתח של ארתור שופנהאואר "העולם כרצון וכדימוי".

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מסופוטמיה‏ (06714136)

סמינר מוסמך

פרופ` רן צדוק

בסמינר זה נעסוק בשלוש לשונות משלוש משפחות שונות. נקרא מבחר מכתבים בניב האשורי החדש (מכלח, נינווה ואשור), שנשלחו ע"י מלכי אשור או אליהם, בכתב היתדות האשורי החדש. הקריאה תלווה בניתוח דקדוקי ופרגמטי. נעסוק גם בכתובות התלת-לשוניות של מלכי פרס האכימנית (בעיקר דריווש הראשון), דהיינו בנוסח הבבלי המאוחר, הפרסי הקדום והעילמי האכימני. טיבו של עיסוק זה יהיה – מלבד העמקת ידיעת האכדית המאוחרת - לימוד יסודות השפה הפרסית העתיקה, שהיא בעלת קורפוס מצומצם וסטראוטיפי, אך בעלת יריעה השוואתית רחבה למדי, וכן לימוד השפה העילמית בשלבה האחרון, שהוא המפתח להבנת השלבים הקדומים שלה. שפה זו- בניגוד לתדמיתה המקובלת – אינה דלת קורפוס ושרידית, אלא בעלת טכטים מגוונים ברצף של כאלפיים שנה. היקפן המוגבל של כתובות תלת-לשוניות אלה יאפשר לקרוא אותן במשך סמסטר אחד.

Mesopotamia

Three languages of three different linguistic families will be studies in this seminar. We shall read (in cuneiform) a selection of Neo-Assyrian letters (from Calah, Nineveh and Assur), which were sent by the Assyrian kings or to these kings. The grammar and pragmatics of the letters will be analyzed. We shall also read the trilingual inscriptions of the Achaemenid kings (mainly Darius I). They are written in Old Persian paralleled by Babylonian and Elamite versions. To this end, we shall learn the basic grammar of Old Persian, a language with a limited and stereotypic corpus, but with fairly rich comparative material. Likewise, the basics of Royal Achaemenid Elamite, the latest phase of this isolated language, will be studied. Elamite is not a "Restsprache", but has a rich and variegated corpus stretching over ca. 2000 years. The limited extent of the trilingual inscriptions will enable us to read them within one semester.

דרישות קדם: ידיעת אכדית

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סופוקלס "איאס"‏ (06723502)

סמינר

פרופ` מרגלית פינקלברג

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית ‮. ‬מטרתו לערוך היכרות עם אחת מיצירות המופת של סופוקלס, גדול מחברי הטרגדיה_‮ ‬של אתונה הקלאסית‮, ולהקנות ידע ומיומנות בתחביר‮, ‬הניבים וצורות המשקל המיוחדים לדרמה האטית‮.‬
הקורס פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Sophocles "Ajax"

A third-year Greek seminar (poetry). The seminar will introduce the students to one of the most 'epic' tragedies of Sophocles. It also purports to improve their knowledge of syntax, dialect, and metre of the 5th century BCE Attic drama.
(Also for MA students.)

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

העיירה היהודית: היסטוריה, זיכרון ודימוי‏ (06774036)

סמינר לתואר שני

פרופ' דוד אסף, פרופ' אבנר הולצמן


חיי היהודים בעיירות מזרח-אירופה שימשו נושא לספרות אוטוביוגרפית, ממואריסטית ובלטריסטית עצומת היקף ביידיש ובעברית. ספרות זו תיעדה את אורחות חייהם ובנתה דימויים וייצוגים מגוונים של העיירה היהודית תוך התייחסות או התעלמות מן המשותף או המיוחד לעיירות השונות ומתהליכי התמורה ששינו את פני העיירה בחלוף הזמנים. בסמינר נדון במיגון של יצירות מספרות הזיכרונות ומן הספרות היפה, שנכתבו מאמצע המאה התשע-עשרה ואילך ומעמידות דיוקנאות קונקרטיים שונים ומגוונים של עיירות ממשיות ובדויות במחוזות השונים של מזרח-אירופה, מפולין-ליטא עד אוקראינה ומגליציה ועד בסרביה. במרכז דיוני הסמינר תעמוד השאלה: מה בין דיוקנה של העיירה כמהות ריאלית-היסטורית, כפי שהיא עולה מן התיעוד ההיסטורי ומספרות הזיכרונות, לבין עיצובה של העיירה כקונסטרוקציה בדיונית מיתולוגית בספרות היפה?

The Eastern European Shtetl: History, Memory and Image


The life of the Jews in the towns and villages of Eastern Europe (known as Shtetlekh) has become an attractive topic for considerable autobiographical, memoir and fictional literature mainly in Hebrew and Yiddish. This corpus of literature documented the unique lifestyle of those towns and shaped various images and representations while confronting or blurring the common or unique elements of each shtetlekh as well as the process of transformation that changed the shtetl’s nature over time. In the seminar we will discuss various excerpts from memoirs as well as belles lettres from the middle of the 19th century, which offer a variety of concrete portraits of realistic and fictional Shtetlekh all over Eastern Europe. The seminar will focus on the question: is there a difference between the realistic shtetl, which emerges from the historical documentation and is depicted in the memoir literature, and the imagined shtetl as shaped in the literature as a fictional and mythological construction?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

הדפסת התלמוד ולימודו בעת החדשה המוקדמת‏ (06774054)

סמינר לתואר שני

פרופ` אלחנן ריינר

הדפסת התלמוד השלם בוונציה בשנות העשרים של המאה השש עשרה, פרויקט משותף לנוצרים וליהודים, הייתה אירוע מכונן של התרבות היהודית של העת החדשה. במידה רבה ניתן לראות בה את המהלך שיצר את הטקסט שעמד מאז והלאה ביסוד מערכת החינוך היהודית לדורותיה עד לחילונה בתקופה המודרנית, וכציר המניע שלה.
הסמינר יעסוק בשלבים שונים של ייצור ועיצוב הטקסט התלמודי כספר במאות השש עשרה והשבע עשרה בדפוסי איטליה, הקונפליקט היהודי נוצרי סביב התלמוד הנדפס כפי שבא לביטוי בשריפת התלמוד בשלהי 1553, והדפסת התלמוד המצונזר בבאזל על ידי קהילת הבראיסטים אירופית. במקביל נעקוב אחרי לימוד התורה בישיבות פולין, אחרי התפתחותן של שיטות פרשנות חדשניות, המתחוללת במקביל להדפסות התלמוד לדורותיהן ובמקומותיהן.


The Printing of the Talmud and its Study in the Early Modern Europe
The printing of the complete Talmud in Venice in the first half of the 16th century was a common project for Christians and Jews and it was a formative event of the modern Jewish culture, a procedure that created the text which became the basis and axis of Jewish education for generations.
The seminar will deal with different stages of the production and designing of the Talmudic text as a book in the 16th and 17th centuries by Cristians, jews and converts. the Judeo-Christian conflict around the printed Talmud came to its peak in its burning at the end of the year 1553’ and the printing of the censored Talmud in Basel about twenty years later.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

המשנה - בין הלכה להיסטוריה‏ (06774065)

סמינר לתואר שני

ד"ר יובל שחר


המשנה הינה החיבור הקדום ביותר בספרות התלמודית. זהו חיבור הלכתי מובהק, וככזה הוא משמש בסיס לחקר ההלכה היהודית. עם זאת, בהנחה שאין מדובר בהלכה תיאורטית מהווה המשנה גם 'חלון' חשוב ביותר, לחקר תהליכים היסטוריים, סוציולוגיים ותרבותיים. הסמינר יתחקה אחר השורשים ההיסטוריים של ההלכה בימי הבית השני ואחר השינויים וההתפתחויות, שהתרחשו מחורבן הבית ועד לחתימת המשנה.

The Mishnah: Halakhah and History

The Mishnah is the oldest book in the Talmudic literature. It was written as a halakhic work, and as such has served as a basis for the study of Jewish halakhah. Nevertheless, assuming that its halakhah is not merely theoretical but also reflects reality, the Mishnah can serve as an important window for the study of historical, sociological and cultural processes. The seminar will trace the historical roots of the halakhah in the Second Temple period, and its changes and development up to the compilation of the Mishnah.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

שירה בעקבות השואה‏ (06805032)

סמינר

ד"ר יוחאי אופנהיימר

הטענה המקובלת על ידי היסטוריונים היא שההתייחסות לשואה עד ראשית שנות הששים נשלטה על ידי עמדות אידיאולוגיות שיפוטיות (העדפת מורדי הגטאות והפרטיזנים על פני ההולכים "כצאן לטבח", לדוגמה), ואילו מאז שנות הששים החלה להופיע צורות התמודדות אישיות יותר עם השואה. מטרתו של הסמינר היא לבדוק לא רק את הרלוונטיות של התיזה הזו ביחס לשירת השואה הישראלית, אלא להגדיר בצורה ברורה את אופי המעבר בין הכתיבה המוקדמת על השואה (אלתרמן, אורי צבי גרינברג, קובנר) לכתיבה של שנות השישים והשבעים (פגיס, ישורון, ריבנר, יעוז-קסט, בנציון תומר), ואת ייחודה של כתיבת הדור השני לשואה (עודד פלד, רבקה מרים, יוסי הדר, טניה הדר ואחרים). האם ההבחנה הרווחת בין "זיכרון פרטי" לבין "זיכרון ציבורי" עשויה להוות קנה מידה רלוונטי לגבי שירה זו, מהו אֵבל וכיצד מחקרים על טראומה עשויים ללמד אותנו על הדיבור בשירה, האם ניתן להבחין בנראטיבים ספרותיים מתחלפים, כיצד משפיעים שינויי נורמות בשירה העברית על התמורות בשירת השואה, ומה הזיקה בין שירת השואה בעברית לבין שירה שנכתבה בשפות אחרות (יידיש, גרמנית, רוסית) - שאלות אלו ואחרות יידונו בעזרת ספרות תיאורטית מחקרית על הנושא, ובאמצעות קריאה במגוון טקסטים.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

התגלויות: לשון, מיתוס והדיאלקטיקה של הקדושה‏ (06805046)

סמינר

פרופ` גלילי שחר

הסמינר מוקדש לשאלת ההתגלות מנקודת המבט של תיאורית השפה, הסמל ושיח הספרות. במסגרת זו נבחן את האופן בו הקדושה מתגלגלת אל פיגורות לשוניות אפוקליפטיות ונידונה כהתגלות בתחומם של המיתוס והשירה. במסגרת הסמינר נקרא בכתביהם של גרשום שלום, ולטר בנימין, חיים נחמן ביאליק, פרנץ רוזנצוויג, מרטין היידגר ודרידה ונלמד את האופן בו שאלת ההתגלות נעשתה מקור לעיון ביקורתי בשאלת השפה בכלל. חלקו העיקרי של הסמינר יוקדש לדיון בשאלת "העברית החדשה" וסוד ההתגלות בין קודש וחול. הדיון בשאלת העברית יוביל אותנו לעיון במקורות מן המסורת היהודית ולדיון בסוגיית התגלות הקדושה במקרא (פרשת העקדה, חזון המרכבה ליחזקאל), המדרש וספרות האגדה, הקבלה והספרות הרבנית.

The seminar discusses the question of revelation from the point of view of language theory and literature. It studies how the sacred is translated and transformed into apocalyptical language-figures and reappears in the realm of myth and poetry. The readings in the seminar include the writings of Scholem, Benjamin, Bialik, Rosenzweig, Heidegger and Derrida. The seminar deals mainly with the issue of the New Hebrew and the secret of revelation between the sacred and the profane. The discussions will lead us to study figures of revelation in the Bible (the Akeda, the vision of Merkava), Midrash and Aggadah, Kabalistic texts and Rabbinic literature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שיטות מחקר ופרשנות של הסיפור העממי‏ (06805070)

סמינר

פרופ' עלי יסיף

במחקר התרבות של עשרות השנים האחרונות הסתבר שהספרות העממית היא אחד הביטויים החשובים של החברה ושל המנטליות האנושית שיצרה אותם. סיפורי העם שנוצרו והועברו מפה לאוזן, בעל פה ובכתב במשך מאות שנים מבטאים את החברה ותרבותה יותר מדרכי ביטוי אחרות. בקורס יוצגו שיטות המחקר הראשיות של הספרות העממית, והדרכים בהן הם מאפשרים לפרש ולהבין את הספרות העממית הכללית והיהודית כאחד.

Major Trends in the Study and Interpretation of Jewish Folk-Literature
Folk literature is considered by the disciplines of humanities and social sciences as one of the most important expressions of folk culture. We shall present and explore the major disciplines that approached folk literature in the last decades, and examine the various ways these approaches interpret Jewish folktales throughout the history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא לדרידה‏ (06805076)

סמינר

ד"ר מיכל בן נפתלי

במהלך הקורס נעסוק בדקונסטרוקציה כתפישת עולם מלנכולית ונעמוד על מאפייניה של הכתיבה והרגישות הדקונסטרוקטיביות. בין היתר נקרא חלקים מתוך היצירות הבאות מאת ז'אק דרידה: מתת מוות – הפרק על עקידת יצחק; שיבולת: לפאול צלאן; "מהו תרגום רלוונטי?" – על הסוחר מוונציה; ומשכן/שהות: בדיה ועדות (על מוריס בלאנשו).

An Introduction to Derrida

During the course, we will deal with deconstruction as a melancholic weltanschauung and describe the traits of deconstructive writing and sensibility. Among the works that will be read are Jacques Derrida's Gift of Death, Schibboleth: For Paul Celan, "What is a 'relevant' translation?" [on The Merchant of Venice] and Demeure: Fiction and Testimony [on Maurice Blanchot].

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ניהון-ג`ין רון- תיאוריות הייחודיות היפנית- מה נותר מהם ? ‏ (06874424)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יעקב רז

האם יפן מיוחדת? האם היא ייחודית בייחודיותה? מה הדימויים שלה בעולם? בעיני עצמה?
מאז המאה הראשונה לספירה ועד ימינו לא פוסקות התיאוריות על ייחודיותה של תרבות יפן, המנטליות שלה, וכו'. תיאוריות ניאורולוגיות, סוציולוגיות, פיזיולוגיות, תזונתיות, אסתטיות, כלכליות, אנתרופולוגיות ואחרות הופיעו ומופיעות ללא הרף הן ביפן והן בעולם. מה קורה להן? איך הם משתנות? מה משקף השינוי? אלה ואחרים יהיו נושאי המחקר בסמינר.

Nihonjinron - What is Left of The Theories on the Japanese Uniqueness? Japanese Image and Self Image in the 21st Century"


Is Japan unique? Is it unique in tis uniqueness? What are the images on Japan in the world? What are her self images? Form the 1st century to these days there has been a non-stop flood of theories on the uniqueness of Japanes culture, its mentality, and so on, neurological, sociological, physiological, aesthetic, economic, anthropologic theories keep emerging in both Japan and the world? What has been happening to these theories? How do they change? What does the change mean? These and tothers will be the issues raised in the research seminar.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסתטיקה ופואטיקה של קודיאטם, התיאטרון הסנסקריטי של קירלה‏ (06874425)

סמינר 2 ש"ס

פרופ` דוד שולמן

הסמינר ממשיך את סמינר המ.א. שניתן בשנת הלימודים הקודמת, שבו עסקנו בבסיס התיאורטי והמעשי של התיאטרון ההודי הקלאסי ובמיוחד של נציגו החי היחיד, הרי הוא תיאטרון הקודיאטם מקירלה שבדרום-מערב תת-היבשת. מסורת הקודיאטם נשתמרה במהלך מאות רבות של שנים במקדשים של קירלה. מדובר באמנות תובענית וקפדנית במיוחד אשר משמרת יסודות עתיקים מהתיאטרון ההודי הקלאסי ומעבדת אותם באופנויות ביצוע יחידאיות עם זיקה לעולם הטקסי של דרום הודו ולאמנויות אחרות כגון ריקוד הקטהקלי.
השנה נעסוק בניתוח שני מופעים ארוכים (האחד באורך עשרה לילות והשני--ששה לילות) על פי תיעוד ויזואלי טרי ממשלחת המחקר בקיץ 2010. נצפה בצילומים ונתמקד בשאלות מרכזיות כגון: מעמד הטקסט, אופן האילתור, שפת תנועות הידיים והעיניים, הליווי המוסיקלי, ואפיון התהליכים הקוגניטיביים והאסתטיים המתרחשים בליבו של הצופה. בכל מיפגש יוקרן חומר ויזואלי ממופעי קודיאטם.
השיעורים יתקיימו אחת לשבועיים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל-אביב, ובאוניברסיטת בר-אילן בימי ששי בבוקר. משך כל פגישה: שלוש שעות.
תלמידים שלמדו בסמינר הקודיאטם בתש"ע מוזמנים להשתתף. כמו-כן, הסמינר פתוח לתלמידי תיאטרון.

מלגות למתאימים: מבין משתתפי הסמינר ייבחרו אחדים כמועמדים לצאת עם משלחת המחקר לדרום-הודו בקיץ 2011 על מנת לצפות במופעי קודיאטם.

סדר מפגשים:

22.10.10 תל-אביב. סקירת מבוא על התיאטרון ההודי הקלאסי ומסורת הקודיאטם.

5.11.10 ירושלים. המחזה של שקטי-בהדרה, "התכשיט המופלא", מערכה 3: חטיפתה של סיטא.

19.11.10 בר-אילן. ניתוח קטעים נבחרים מהמערכה. מבוא לשפת התנועה של קירלה.

3.12.10 תל-אביב. המחזה המיוחס לבהאסה, "ההכתרה", מערכה 1: הריגתו של באלי.

17.12.10 ירושלים. ניתוח קטעים נבחרים מהמערכה.

31.12.10 בר-אילן. פרשנות אינטגרטיבית של שתי היצירות שנידונו.

14.1.11 תל-אביב. סיכום.

Kudiyattam: The Sanskrit Theater of Kerala

The seminar continues the seminar in 2009 on Kudiyattam, the traditional Sanskrit theater of Kerala. Kudiyattam was preserved for many centuries in the temples of Kerala in south-western India and is the last living survivor of Sanskrit theatrical production in the world. We will study two full-scale, lengthy performances (10 nights and 6 nights) on the basis of fresh visual documentation from the research expedition in the summer of 2010. Students who participated in the 2009 seminar are invited to join its continuation, and the class is also open to students in East Asian Studies, Theater, Literature, Cultural Studies, and Religious Studies, including third-year B.A. students (with the teacher's permission).
The seminar will meet on Fridays, once every two weeks, for three-hour sessions, in Tel Aviv, Jerusalem, and Bar-Ilan Universities.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הלב הסיני: הבעייה או הפתרון?‏ (06874426)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` אנדרו פלקס

בקורס זה נעיין במבחר של מקורות פילוסופיים סיניים, הדנים בסוגיית ה'לב', הן כיסוד לטיפוח עצמי, להארה ולהגשמת הדאו, לפי הדרכים השונות, והן כזירת המאבק המתמיד בין האני והעולם המשתקף ביצירות-מופת של הספרות הסינית הקלאסית. נקרא קטעים נבחרים מתוך המחשבה הקונפוציאנית והדאואיסטית בעת העתיקה, מקורות בסוטרות הבודהיסטיות העיקריות ופרקי-הגות מעידן הניאו-קונפוציאני מימי סונג ועד מינג וצ'ינג. במקביל, נעקוב אחרי התפתחות תפיסת הלב הבעייתית כמושב האמוציונאלי והקוגניטיבי של חיי-אדם ותהפוכותיהם במגוון של טקסטים ספרותיים, כולל 'רשומות ההיסטוריון' (שה-ג'י), השירה הקלאסית, סיפורי-טאנג, והרומניים הגדולים מתקופות מינג וצ'ינג, בעיקר 'המסע למערב' (שי-יו ג'י) ו'החלום בהיכל האדום' (הונג-לו מנג).

The Chinese Mind: The Problem or the Solution?

In this course we will examine a selection of Chinese philosophical sources dealing with the issue of the ‘heart’ or ‘mind’, as both the ground of self-cultivation, enlightenment, and fulfillment of the Tao, according to various ways of thought, and also the arena of constant struggle between self and world, as reflected in the basic texts of classical Chinese literature. We will read selected passages from Confucian and Taoist thought in the ancient period, sources in the principal Buddhist sutras, and the writings of Neo-Confucian thinkers from the Song to the Ming and Qing periods. Parallel to this, we will trace the development of the problematic concept of the heart/mind as the emotional and cognitive seat of human consciousness in all its convolutions in a range of literary texts, from the Records of the Historian (Shiji ) classical poetry and Tang fiction, to the great novels of the Ming and Qing, particularly Journey to the West (Xiyouji) and Dream of the Red Chamber (Honglou meng).

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת, 1500 - 190‏ (06874427)

סמינר 4 ש"ס

מר אורי סלע

הקורס יעסוק בהיסטוריה של אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת במבט השוואתי. נדון בשאלות של תיארוך והיסטוריוגרפיה, נסקור מקורות שונים, ונתוודע לנקודות דימיון, שוני ואינטראקציה בין הארצות השונות בתקופה זו, בעיקר תוך התבוננות באימפריות העיקריות שהתבססו (ו/או קרסו) בעת ההיא: טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והחצר המוגהולית. נעמוד על שאלות של חדירת הקולוניאליזם והאמפריאליזם אל אסיה, וכיצד ארצות שונות התמודדו עם חדירה זו וגישתן השונה אל המודרנה.

Early Modern Asia, 1500-1900

This class deals with the history of early modern Asia from a comparative outlook. We will discuss questions of periodization and historiography, survey different sources, and get acquainted with themes of similarity, difference, and interaction between the Asian countries

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הבודהיזם טנטרי באסיה‏ (06874429)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` מאיר שחר

הבודהיזם הטנטרי מילא תפקיד מרכזי בקשרים הדתיים והתרבותיים בין הציביליזציות השונות של דרום-מזרח אסיה, ומזרח אסיה, באלף הראשון לספירה. התנועה הטנטרית שמשותפת הייתה הן להינדואיזם והן לבודהיזם שמשה ככלי שהפיץ את הישגי התרבות, הספרות, והמיתולוגיה ההודית לכל רחבי אסיה. הטנטרה התבססה כתנועה הבודהיסטית המרכזית בטיבט, ונודעה לה השפעה עצומה הן על סין והן על יפן (שם התמסדה באסכולות הטנדאי והשינגון).
בסמינר אינטר-דיסציפלינארי זה נבחן את הבודהיזם הטנטרי כפי שהוא משתקף הן בספרות הכתובה והן ביצירות אומנות מכל רחבי אסיה. דגש מיוחד יושם על הנתיבים הגיאוגרפיים והסוכנים התרבותיים (דוגמת נזירים וסוחרים) אשר מילאו תפקיד מרכזי בהפצת הבודהיזם הטנטרי – והתרבות ההודית בכללה – לכל רחבי אסיה.

Tantric Buddhism in Asia:

The Tantric movement that originated in India around the middle of the first millennium CE, had had a tremendous impact on Asian civilization at large. The movement crossed the boundaries between Hinduism and Buddhism, influencing all forms of Indian religion and culture. Tantrism became the dominant form of Buddhism in Tibet, and it exerted great influence on China as well as Japan (where it was institutionalized in the form of the Shingon and Tendai Buddhist sects).
In this seminar we will examine the impact of Tantric Buddhism on the civilizations of India, Tibet, China, and Japan. The seminar will employ a wide range of materials including Buddhist scriptures and works of visual art.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

טכסטים פסבדו-אפיגראפיים בקונפוציוניזם ובמואיזם.‏ (06874430)

סמינר 4ש"ס

פרופ` יואב אריאל

קריאה ב-Kongzi jia-yu ;Kong-cong-zi; ו-Yanzi chun-qiu המייצגים

גישה חתרנית כנגד התגבשות הפלטפורמה הקנונית של טכסטים בסין שבין

המאה ה-3 לפנה"ס ועד המאה ה-3 אחרה"ס .

הקריאה תיעשה ברובה בסינית קלאסית..

Texts pseudo - Afigerafeim Confucianism Ubmueizm.


Reading and analysis of the following three pseudepigraphic texts: Kongzi jia-yu ;Kong-cong-zi and Yanzi chun-qiu

דרישות קדם: שליטה בסיסית בסינית קלאסית רצויה ביותר!

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

[]

כשפים ומכשפים בספרות חז"ל‏ (06903968)

סמינר ב"א

פרופ` גדעון בוהק

מטרת הסמינר לבחון לעומק את יחסם של חז"ל לתופעות של כישוף וגילוי עתידות שהיו נפוצות ביותר בחברה היהודית והלא-יהודית בימיהם. נתחיל בבחינת יחסו של המקרא לכישוף, נעבור לספרות התנאים, ונמשיך בסקירה ראשונית של הדיונים הרבים בענייני כשפים ומכשפים בתלמוד הירושלמי והבבלי. בהמשך נתמקד בנושאים ספציפיים יותר, כגון השימוש בקמיעות וייצורם, פרקטיקות של גירושי שדים, ייחוס הפעילות המאגית לנשים ול"מינים" ומקומה של הדמונולוגיה והמאגיה בעולמם של תלמידי החכמים עצמם. כמו כן נקדיש תשומת לב רבה לממצאים הארכאולוגיים הרבים מהם ניתן ללמוד על הפרקטיקות המאגיות שהיו נפוצות בארץ-ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד.
חומרי הקריאה יכללו מגוון רחב של טכסטים חז"ליים, ומחקרים של אורבך, ליברמן, גרינולד, בוהק, הררי, לוינסון ואחרים.

Magic and Magicians in Rabbinic Literature
Prof. Gideon Bohak B.A. Seminar
The aim of this seminar is to provide an in-depth analysis of the Sages' attitudes towards magical and divinatory practices which were in common use in Jewish and non-Jewish society at the time. We shall begin by looking at the Hebrew Bible's attitudes towards magic, and then turn to Tannaitic literature and to a preliminary survey of the many discussions of magic and magicians in the Palestinian and Babylonian Talmuds. We shall subsequently focus on more specific topics, such as the use of amulets and their production, practices of exorcism, the attribution of magical actitivities to women and ''heretics'', and the place of demonology and magic in the world of the Sages themselves. We shall also pay much attention to the numerous archaeological finds which shed light on the magical practices prevalent in Palestine and Babylonia in the Mishnaic and Talmudic periods.
The reading materials will include a wide range of rabbinic texts, and studies by Urbach, Lieberman, Gruenwald, Bohak, Harari, Levinson, and others.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספרות מסופוטמית וחקר המקרא (חלק א`)‏ (06904200)

שו"ת

פרופ` פרנק פולק

בקורס הזה נחשפים לטקסטים באכדית,השפה השמית של מסופוטמיה העתיקה. נעסוק ביסודות הדקדוק, ובהמשך נקרא בחוקי חמורבי באכדית.

Mesopotamian Texts and Biblical Literature.
This course introduces the student to texts in Akkadian, the semitic language of ancient Mesopotamia. We start with the fundamentals of grammar and continue to read a selection from the Laws of Hammurabi in Akkadian.

דרישות קדם:

הערות: שני החלקים ,ספרות מסופוטמית חלק א` וספרות מסופוטמית חלק ב` מהווים יחדיו שיעור חובה לתלמידי מ"א במגמת מקרא.

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/03/2011 בשעה 9:00

הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה‏ (06904225)

סמינר מ"א

ד"ר אסנת ברתור

מה היו המאפיינים של מערכת המשפט בישראל הקדומה? איך התנהל ההליך השיפוטי הקדום? האם אפשר להשיב על השאלות הללו ועל שאלות רלוונטיות נוספות בהסתמך על הסיפורים והחוקים המקראיים שמתארים הליכים שיפוטיים? הסמינר יעסוק ביחס שבין התפישות המשפטיות שמשתקפות בספרות המקראית לבין המציאות המשפטית בחברה המקראית.

Legal proceedings in ancient Israel
What were the characteristics of the legal system in ancient Israel? How did the judicial proceeding look like? Is it possible to answer these questions and other relevant questions relying on biblical narratives and laws which describe judicial proceedings? The seminar deals with the relations between the legal conceptions reflected in biblical literature and the real life judicature in the biblical society

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

‏ (06904237)

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

"אכל ושתו כי מחר נמות"?:אכילה ושתייה במקרא‏ (06904238)

סמינר מ"א

פרופ` עתליה ברנר

מעבר למשמעות הקיומית הבסיסית של אכילה ושתיה יש משמעויות הסטוריות, אנתרופולוגיות, חברתיות ועוד ועוד.
בשיעור זה נעקוב אחרי פעולות האכילה והשתייה, מזון , ייצור מזון כמוקד כוח ונושאים נוספים שעיקרם הגדרת הפעילויות הפיסיות לא רק לעצמן אלא כתופעות תרבותיות במקרא לתקופותיו.


‪"‬Eat and drink because tomorrow we shall die‪"?‬ Eating and Drinking in the Hebrew Bible and beyond
Eating and drinking have historical‪,‬ anthropological‪,‬ socio‪-‬economical and more significance beyond their basic requirement for subsistence level‪.‬
In this course we shall trace eating and drinking as activities‪,‬ food and its production as process and power‪,‬ and other subjects that will deal with defining the physical activities linked with eating‪/‬drinking and food as they were and also as cultural phenomena in the Hebrew Bible in different layers and periods‪.‬

Course requirements‪:‬ active participation‪;‬end paper‪.‬

דרישות קדם:

הערות: דרישות הקורס: השתתפות פעילה, עבודה (רפרט או עבודה סמינריונית)

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נביאים או דרשנים?הפרשנות הפנימית בנבואה:אפשרויות ואתגרים‏ (06904239)

סמינר מ"א

ד"ר דלית רום-שילוני

מסורות מן התורה היו חלק מן השיח שבין הנביאים לקהליהם כבר בראשית המאה השישית לפה"ס. סמינר זה מפגיש שני מקבצים חשובים ביצירה המקראית, ספרות התורה וספרות הנבואה, לדיון ביחסים שביניהם, ומציב שאלה לגבי מעמדם של הנביאים: מה מקומו של השימוש הדרשני/הפרשני בדברי הנבואה? האם המהלך הפרשני מפקיע את ייחודו של דבר ה' לנביא? בסמינר נכיר את הטכניקות המרמזות והמפרשות אשר משמשות בספרים ירמיה ויחזקאל, ונראה כיצד מסורות הסטוריות וחוקים מקבצי החוק השונים בתורה נתבארו ונדרשו לא רק על ידי הנביאים (וממשיכי דרכם), אלא גם על ידי בני דורם.

Prophets or Preachers? Inner-biblical Interpretation in the Prophecy: Options and Challenges
Pentateuchal traditions were part of the discourse between prophets and their audiences as early as the sixth century BCE. This seminar adjoins two important biblical clusters, the Pentateuch and the prophetic literature, to discuss their inter-relationships. We will discuss questions concerning the status of the prophets: What was the place of preaching/interpreting within the prophetic words? Does the interpretive process diminish the uniqueness of the divine word to the prophet? The seminar introduces allusive and exegetical techniques used within the books of Jeremiah and Ezekiel. We will, furthermore, study the function and the ways historical and legal traditions were interpreted and actualized not only by the prophets (and their followers), but also by their contemporaries.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

"עברנו את פרעה" -קווים לדמותו של האויב בספרות המקראית‏ (06904242)

סמינר מ"א

ד"ר דלית רום-שילוני

סיפורים, שירים ונבואת ביצירה המקראית מבטאים התמודדויות מרובות עם אויבים אנושיים ואף עם האל כאויב. הסמינר בוחן את הדרכים המגוונות שבהן מדמים‭ ‬יוצרים שונים את‭ ‬האויב: זהותו,‭ ‬תכונותיו, איומיו, כוחותיו, כמו גם את דרכי המאבק בו: החל מבקשות הישועה ועד לתבוסתו. מקום מיוחד ניתן לדיון באלהים כאויב המפנה את כוחותיו כנגד אויבי עמו, אבל פועל כאויב גם נגד עמו שלו.

"We've passed Phareoh": The Image of the Enemy in the Biblical Literature
Narratives, poems, and prophecies within biblical literature express diverse confrontations with human enemies, as also with God as an enemy. This seminar examines the various ways biblical authors imagine the enemy: his identity, qualities, threats, powers, as well as the traits to face him: from the requests for salvation till his devastation. A special place is given to the discussion of God as an enemy who fights against His people's enemies, but also acts as an enemy of His own people.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המיסטיקה הרדיקלית של המגיד ממזריטש‏ (06904619)

סמינר מ"א

פרופ` מנחם לורברבוים

המגע המהפכני של הבעל שם טוב בתלמידיו הביא לפיתוח תפיסות מחודשות של עבודת ה' ודתיות במהלך המאה השמונה עשרה בפודוליה. אחד הפיתוחים המרתקים ביותר של דתיות מיסטית ברוח זו היא זאת של המגיד ר' דוב בער ממזריטש. הסמינר יחתור לגבש ניתוח פנומנולוגי של המיסטיקה המפותחת בבית מדרשו של המגיד תוך התמקדות בתורות שונות מספרו "מגיד דבריו ליעקב".


The Radical Mysticism of the Maggid Dov Ber of Mezritch
Yearly Seminar MA
Prof. Menachem Lorberbaum
The revolutionary touch of the Baal Shem Tov transformed his student's conceptions of worship and of religiosity in the course of the 18th century in Poland. One of the most fascinating developments of mystic religiosity in this spirit is that of the great Maggid, Dov Ber of Mezritch. The seminar will seek to formulate a phenomenolgical analysis of the mysticism developed in the Maggid's school focusing on his work "Maggid Devarav Le-Yaakov."

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תפיסת האחריות בהגות היהודית המודרנית:בובר,יונס, לוינס ואשלג‏ (06904620)

סמינר מ"א

פרופ` רון מרגולין

הנס יונס ועמנואל לוינס הנמנים על החשובים שבהוגים היהודים המודרניים במחצית השניה של המאה העשרים העמידו את מושג האחריות במרכז הגותם מבלי שקיימו כל דיאלוג ביניהם. בסמינר זה נפתח בעיון מעמיק בתפישת האחריות העולה מכתביהם, נערוך השוואה ביניהם ונבחן את היחס שבין דיוניהם בשאלה זו לבין דיונים בנושאים קרובים העולים מכתביהם של מרטין בובר והרב אשלג שפעלו במחצית הראשונה של המאה העשרים.
בין מטרות הסמינר הכוונה לבחון מדוע העמידו לוינס ויונס את מושג האחריות במרכז הגותם ובאיזו מידה ניתן להצביע על רצף תרבותי בין תפיסותיהם למערכות מחשבה יהודיות מסורתיות לשם הצגת האחריות כערך מרכזי בסולם הערכים היהודי.
הסמינר מיועד לתלמידים מתקדמים בעלי ידע בסיסי קודם לפחות באחת מן השיטות המחשבתיות שיידונו בסמינר.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

על איילות ולוויתנים -מיתוס בהגות היהודית‏ (06904710)

סמינר

ד"ר רונית מרוז

בקורס זה נשזור יחדיו שני אופני מחשבה. מצד אחד נייחד מקום לדיונים מתודולוגיים: כאן נתאר בקצרה את המשמעויות השונות המיוחסות למונח 'מיתוס', כמה מן התיאוריות הכלליות בדבר טיבו (פרידריך מילר או קלוד לוי שטראוס, לדוגמה) וכמה מן הויכוחים בדבר שאלת קיומו של מיתוס ביהדות (וכאן נדון בכתביהם של יחזקאל קויפמן, למשל, של יהודה ליבס או של מיכאל פישביין). ומן הצד השני נייחד מקום לקריאתם של טקסטים קבליים ולשאלה באיזה אופן אפשר ליישם ביחס אליהם את ההיבטים המתודולוגיים.

דרישות קדם:

הערות: סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תורות של טרנספורמציה ושלמות בקבלה, בתיאולוגיה ובפילוסופיה‏ (06904711)

סמינר ב"א

ד"ר אדם אפטרמן

בסמינר נעשה עבודה אנליטית וטקסטואלית בנושא שלמות האדם והדרכים להשגת השלמות בעולם הזה ובעולם הבא. בהקשר זה ננתח את רעיון הטרנספורמציה ושלמות האדם בתיאולוגיה, פילוסופיה ובמיסטיקה היהודית. דגש מיוחד יינתן לניתוח של רעיון השלמות והטרנספורמציה בהקשרים ביצועיים ובזיקה לחיים המעשיים ולפרקטיקות הלכתיות.
נוכחות חובה; קריאה והכנה של ביבליוגרפיה; עבודה בסוף הקורס (הגשת עבודת סמינר באישור המרצה).

Transformation and Perfection in Jewish Mysticism and Jewish Philosophy
In the seminar we will explore and analyze the category and idea of transformation and perfection in Jewish mysticism and Jewish philosophy. Special emphasis will be given to the analysis of the embodiment of such ideas of transformation in Hallachic performance and Jewish ritual and experience.

דרישות קדם:

הערות: סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תורת האלוהות והבריאה של חסידות חב"ד‏ (06904712)

סמינר מ"א

ד"ר יורם יעקבסון

תורת האלוהות והבריאה של חסידות חב"ד הינה יחידה במינה בעולמה של החסידות – לא רק בעמקותה העיונית, אלא גם בסיסטמטיות של חשיבתה. בתורה זו מבקשת חב"ד, החל בכתביו ובדרושיו של מייסדה, ר' שניאור זלמן מלאדי, לברר את היחס בין האלוהי לקוסמי ולאנושי, או בין ה"אין" ל"יש". השיטה מבררת קודם כל את הבטי הופעתו של ה"יש" בתוך ה"אין" (מתוך מגמה פאנאנתיאיסטית מובהקת), ולאור תורתה המיוחדת בדבר המלכות האלוהית היא עוסקת גם בהרחבה בתכלית התהוותו. בהקשר זה מבררת חב"ד באופן מפורט את אופני הקיום השונים של העולם – בקלקולו ובתיקונו, כשהיא מציעה בפני קוראיה את דרך התיקון והגאולה. מנוסח אחרון זה ניתן להבין, שתורת האלוהות והבריאה של חב"ד איננה אך עיונית, אלא נועדה לקבוע את הבסיס להתנהלותו הדתית-מוסרית של המיסטיקן, כשמושגי ה"אין" וה"יש" מועתקים מן המישור התיאוסופי והפילוסופי אל המישור הפסיכולוגי, שבו הם משמשים לבירור האספקטים השונים של העבודה הדתית. הקורס יתמקד בעולמו של מייסד השיטה, אך מעת לעת יפנה גם לבירור הבטים משלימים בתורת האלוהות והבריאה של ממשיכי דרכו, מנהיגי חב"ד לדורותיהם, וגם של הוגים חסידיים אחרים בני זמנו.

The Doctrine of Godhead and Creation in Habad Hasidism
The doctrine of Godhead and creation in the Habadic school is unique in the world of Hasidism – not only in its outstanding speculative depth, but also in its systematic way of thinking, which is very rare in Hasidism. Starting with the works and homiletical texts of its founder, R. Shneur Zalman of Lyady, Habad seeks in this doctrine to elucidate the relation between the Divine and the cosmic and human, or the mystical "Nothing" and "Being". Habad strives first and foremost to understand and explain the aspects of the appearance of "Being" within "Nothing" (on the background of a typical panentheistic attitude), and in light of its peculiar doctrine concerning the Divine kingship it devotes much effort in explaining also the ultimate goal of its appearance. In this context Habad discusses in detail the different aspects of the world's existence – both in its distorted and in its corrected appearances, thus gaining the opportunity to suggest the way of correction and (self) redemption. From this last formulation we have to understand, that the doctrine of Godhead and creation is not just a speculative theory, but a very serious attempt to lay the foundation for the religious-ethical conduct of man. The concepts of "Nothing" and "Being" are now transferred from the theosophical and philosophical realm to the psychological one, to be interpreted as different aspects of religious worship. The course will focus on the world of the school's founder, but occasionally we'll turn to complementary texts of both his followers, Habadic leaders in later generations, and other thinkers of his own generation, to better understand the uniqueness of the discussed doctrine.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות‏ (06904929)

סמינר מ"א

פרופ` גדעון בוהק

מטרת הסמינר להכיר גישות שונות ושיטות עבודה שונות במדעי היהדות, וללמוד כיצד חוקרים שונים אוספים חומרי גלם מחקריים, מסדרים ומנתחים אותם, וכותבים מאמר או ספר אקדמי. בדרך נלמד גם כיצד לסכם מאמרים אקדמיים ולהשתמש בהם בצורה מושכלת. לצורך כך נקרא מגוון רחב של מאמרים אקדמיים, ומספר קטן של ספרים אקדמיים, בכל התחומים של חקר התרבות היהודית (מהתנ"ך עד הפלמ"ח) ומגישות מחקריות שונות, כולל גישות פילולוגיות, היסטוריות, פילוסופיות, סוציולוגיות, פנומנולוגיות, וכדומה. כמו כן נדון -- בחציו השני של הקורס -- בעבודות המחקר של התלמידים עצמם, במטרה לסייע להם במחקר ובכתיבה.

Methods of Research and Writing in Jewish Studies
Prof. Gideon Bohak
The aim of this seminar is to get to know different approaches and methods in Jewish Studies, and see how different scholars collect their research sources, order and analyze them, and write an academic paper or monograph. On the way, we shall also learn how to summarize academic papers and use them in an intelligent manner. To do so, we shall read a wide range of academic papers, and a small number of academic monographs, from all fields of Jewish culture studies (from Antiquity to the present) and from different scholarly disciplines, including philological, historical, philosophical, sociological, phenomenological and other approaches. We shall also discuss -- in the second half of the course -- the research projects of the students themselves, in order to assist them in their own research and writing.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא למדע הדתות‏ (06971002)

שיעור

פרופ' רון מרגולין

הקורס יעסוק בגישות שונות לחקר הדת, האמונה הדתית, והפרקטיקה הדתית. נבחן תופעות דתיות ושאלות דתיות שונות על ידי שימוש בגישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.

חובות ומטלות: נוכחות בלפחות שני שלישים מהשיעורים ובחינה.
ציון: הציון יקבע על פי ציון הבחינה

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2011 בשעה 16:00

תולדות מחשבת העידן החדש‏ (06974050)

סמינר

ד"ר יצחק לובלסקי

ד"ר אייזיק לובלסקי
תולדות מחשבת העידן-החדש: מקורות וביקורות (סמינר שנתי, תשע"א)
תופעת העידן-החדש רווחת בספירות חברתיות מגוונות בתקופתנו, הן בזרמים פילוסופיים ודתיים והן בפרקטיקות שונות. סמינר זה יתחקה אחר זרמי ההגות שעיצבו את מחשבת העידן-החדש המודרנית. נתוודע לשורת הוגים, מדענים, קוסמים ומאמינים, נאתר את מקורותיהן המוקדמים של פרקטיקות מאגיות ואזוטריות שונות ונערוך סקירה השוואתית של אחוות, מסדרים ואגודות-סתר, דוגמת הבונים-החופשיים ואחוות רוזנקרויץ. נתמקד באגודה התיאוסופית (Theosophical Society) של מדאם בלווצקי, שיצרה בשלהי המאה ה- 19 את הסינתזה בין תחומיה השונים של חכמת הנסתר (Occultism), ונכיר כמה מתנועות הבת שלה, כמו האגודה האנתרופוסופית (Anthroposophical Society) של רודולף שטיינר. כל אלה יסייעו לנו למפות את גבולות מחשבת העידן-החדש ולשפוך אור על הרבגוניות הרעיונית המאפיינת אותה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

האל והרע‏ (06974057)

סמינר

ד"ר נחמה ורבין

האל והרע: מבט משווה יהודי ונוצרי
ד"ר נחמה ורבין


הסמינר יעסוק בסוגים שונים של בעיית "צדיק ורע לו" ובדרכים שונות להתמודדות עמן. נתבונן בתיאודיצאות שונות, באיוב, במערכת יחסיו הסבוכה עם האל, ובפרשנויות שונות, יהודיות ונוצריות, של המתרחש ביניהם, ובתיאולוגיות של מחאה וסליחה.

חובות ומטלות: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת החומר הביבליוגרפי משבוע לשבוע, הצגת רפרטים בכיתה, כתיבת עבודה סמינריונית או רפרט.

ציון: 90% העבודה הכתובה; 5% תרומה משמעותית לדיון; 5% איכות הרפרט

שעת קבלה: יום ב 14-13 בתיאום מראש nverbin@post.tau.ac.il

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

חומר ורוח - משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי‏ (06974060)

סמינר

ד"ר רונית רותם


חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
סמינר
ד"ר רונית רותם
החיים הם מסע, מסע של הגשמה דרך חוויה.
על מנת לחוות את המסע שלנו בצורה המספקת ביותר עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום המשתקפים בעקרונות הביוכימיים של תהליכים תאיים, המתאימים גם לעולם הרוח, ואת הכלים המצויים ברשותנו - קשרי חומר רוח כמקור להתפתחות.
הקורס מאפשר הקניית ידע ונקודת מבט רחבה על המתקיים ברמת הגוף וברמה התאית. נכיר את המורכבות של תהליכי תפישת המציאות וחשיבות התודעה בהקשר זה.
במפגשים נלמד לפתוח ולפתח את התודעה לאפשרויות חדשות ולהבנה עמוקה של הקיום הביולוגי שלנו, תוך כדי הקניית כלים ותובנות ללימוד דרכי חשיבה אישית וחברתית.
בקורס יתארחו חוקרים שונים מדיסציפלינות שונות שיעסקו במושג של התפתחות רוחנית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מאגיה ודת במדעי הדתות‏ (06974063)

סמינר

פרופ' גדעון בוהק

בסמינר זה ננסה לפתח תובנות חדשות על היחס בין דת למאגיה בתרבויות שונות. נעשה זאת בעזרת מגוון רחב של מחקרים ומקורות, החל בדיוניהם הקלאסיים של פרייזר, מלינובסקי, אוונס-פריצ'ארד, טמביה ואחרים, וכלה במקרי מבחן ספציפיים מאפריקה, אסיה, אמריקה ומהדתות המונותאיסטיות. במסגרת הסמינר נקרא בספרי כשפים ממקומות שונים בעולם, בעבר ובהווה, כדי לנסות ולעמוד על הפולחנים המעוצבים על ידם ועל יחסם למערכת הדתית באותה התרבות ובאותו הזמן. כמו כן נקרא תיאורים אנתרופולוגיים של מכשפים ואנשי דת במקומות שונים בעולם, וביקורות של אנשי דת שונים על כשפים ומכשפים, כדי לנסות ולאבחן ביתר פירוט את ההבדלים בין המערכת הדתית והמערכת המאגית. ננסה גם להבין האם יש הצדקה לשימוש בקטגוריה "מאגיה", והאם יש טעם במחקר השוואתי של המאגיה בתרבויות שונות.


ספרים ומאמרים שנקרא במהלך הסמינר (רשימה חלקית) --
יובל הררי, הכישוף היהודי הקדום: מחקר, שיטה, מקורות, ירושלים: בן-צבי, תש"ע, עמ' 17-58
ז’אן פאברה-סעדה, מילים, מוות, גורל: כישוף בצרפת המודרנית, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב - ההוצאה לאור, תשס"ד
Paul Stoller and Cheryl Olkes, In sorcery’s shadow: a memoir of apprenticeship among the Songhay of Niger, Chicago: University of Chicago Press, 1987
Gershon Winkler, Magic of the ordinary: Recovering the shamanic in Judaism,
Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2003

באנגלית:
Religion and Magic
In this seminar we shall try to develop new understandings of the relationship between religion and magic in different cultures. We shall do so by using a wide range of studies and sources, beginning with the "classic" discussions of Frazer, Malinowski, Evans-Pritchard, Tambiah, and others, and turning to specific test-cases from Africa, Asia, the Americas, and the monotheistic religions. During the seminar we shall read books of magic from different times and places, in order to examine the rituals shaped by them and their relationship to the religious system in the same time and place. We shall also read anthropological descriptions of magicians and religious leaders in different parts of the world, and criticisms of magic and magicians by the religious leadership, in order to distinguish more clearly between the religious and the magical systems. We shall also try to understand whether the use of the category "magic" is still justified, and whether a comparative study of magical traditions bears any fruits.

Books and papers to be read during the seminar (a partial list) --

Yuval Harari, Early Jewish Magic: Research, Method, Sources, Jerusalem: Ben-Zvi, 2010, pp. 17-58 (Heb.)
Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris: Gallimard, 1977 (=Deadly Words: Witchcraft in the Bocage, (tr. by C. Cullen), Cambridge; Cambridge University Press, 1980) {Also available in Hebrew}
Paul Stoller and Cheryl Olkes, In sorcery’s shadow: a memoir of apprenticeship among the Songhay of Niger, Chicago: University of Chicago Press, 1987
Gershon Winkler, Magic of the ordinary: Recovering the shamanic in Judaism,
Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2003

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בודהיזם וביהדות‏ (06974064)

סמינר

קרן ארבל, תומר פרסיקו

אחת התרומות הגדולות ביותר שהביא המפגש בין המזרח למערב במאה העשרים היא חדירתן של פרקטיקות מדיטטיביות שונות. תרגולות שונות של מדיטציה, בעיקר בודהיסטית, הפכו פופולריות ביותר באירופה ובארה"ב בעשרות השנים האחרונות, והן מהוות מרכיב נכבד בתרבות של רוחניות "העידן החדש". כצמיחה מתוך כך, וכתגובה לכך, נוצרו בעשורים האחרונים שיטות שונות של "מדיטציה יהודית", אשר חלקן מסתמכות על פרקטיקות קבליות וחסידיות ומתאימות אותן למתרגל המודרני, וחלקן הינן יבוא כמעט שלם של הטכניקות הבודהיסטיות.

בסמינר נתחקה אחרי מקורות המדיטציה הבודהיסטית והיהודית. חציו הראשון יוקדש למדיטציה הבודהיסטית, ובו נקרא טקסטים העוסקים במדיטציה מתוך כוונה לדון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ולברר את הזיקה ביניהם מבחינה דוקטרינלית ופרקטית. חציו השני יעסוק במדיטציה יהודית על סוגיה השונים: ננתח טקסטים מסורתיים כמו גם מודרניים, וננסה לקבוע מה ממה שמוגדר היום כ"מדיטציה יהודית" הוא המשך של מסורת קיימת, ומה מהווה למעשה אימוץ של טכניקות בודהיסטיות.

השתתפות בסמינר תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, והגשת עבודה במתכונת של סמינריון או רפראט. למעוניינים תינתן אפשרות להציג רפראט בעלפה בכיתה.

ביבליוגרפיה

מדיטציה בודהיסטית

Chen, C.M., `Comments on רamatha, Samאpatti and Dhyאna in Ch'an (Zen)', Philosophy
East and West, Vol.16 No.1/2 (1966), p.84-88.

Cousins, L.S., `Samatha-Yאna and Vipassanא Yאna', in Buddhist Studies in Honour of
Hammalava Saddhאtissa, (ed) G. Dhammapala, p. 56-68.

Fitzpatrick Crangle, Edward, The Origin and Development of Early Indian Contemplative
Practices (Studies in Oriental religions), (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994), p.1-7

Gethin, Rupert, The Foundation of Buddhism, p.198-201.

---, ‘Cosmology and meditation: From the Agga₪₪a-Sutta to the Mahאyאna’, History of
Religion, Vol. 36, No. 3, 1997, p. 183-217.

Gimello, Robert, `Mysticism and Meditation', in Steven Katz (ed) Mysticism and
Philosophical Analysis (London: Sheldon Press), p. 170-194.

Griffiths, Paul, `Indian Buddhist Meditation', in Takeuchi Yoshinori (ed), Buddhist
Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, Early Chinese (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1995), p.34-66.

Sarbacker, R. Stuart, Samאdhi: the Numinous and the Cessative in Indo-Tibetan Yoga
(Albany: State University of New York Press, 2005), p.13-53.

Shaw, Sarah, Buddhist Meditation: An Anthology of Texts from the Pali Canon/
(Routledge Publication 2006).

Klein, C. Ann, `Mental Concentration and the Unconditioned' in Buswell E. Robert and
Gimello M. Robert (ed), Paths to Liberation, the Mאrga and its Transformations in Buddhist Thought, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1992), p.269-308.

Poססhapאda Sutta: Walshe, The Long Discourses of the Buddha, p.159-70.

Vitakkasaץסhאna Sutta: Bodhi, The Middle Length Discourses, p.211-14.

הדרשה על ביסוס המודעות, מתוך המג'הימה ניקָאיַה, תורגם על ידי קרן ארבל.

מדיטציה יהודית

Boorstein, Sylvia, That's Funny, You Don't Look Buddhist: On Being a Faithful
Jew and a Passionate Buddhist, HarperOne, New York, 1998
Hart, William, The Art of Living: Vipassana Meditation as Taught by S.N.
Goenka, Vipassana Research Institute, Igatpuri, 1993
Kooper, David, The Handbook of Jewish Meditation Practices: A Guide for
Enriching the Sabbath and Other Days of Your Life, Jewish Lights, Woodstock, 2000
Lew, Alan, One God Clapping: The Spiritual Path of a Zen Rabbi, Jewish
Roth, Jeff, Jewish Meditation Practices for Everyday Life: Awakening your
Heart, Connecting with God, Jewish Lights, Woodstock, 2009
Shoshanna, Brenda, Jewish Dharma: A Guide to the Practice of Judaism and
Zen, Da Capo Press, Cambridge, 2008
Linzer, Judith, Torah and Dharma: Jewish Seekers in Eastern Religions,
Jason Aronson, Lanham, 1996


אופיר, (אופנבכר) נתן, "מדיטציה במבט יהודי", תחומין י"ח, תשנ"ח, עמ' 408-418.
אידל, משה, החוויה המיסטית אצל אברהם אבלועפיה, מאגנס, ירשלים, תשמ"ח
---, פרקים בקבלה נבואית, אקדמון, ירושלים, 1990
---, אברהם אבלועפיה: לשון תורה והרמנויטיקה, שוקן, ירושלים, תשנ"ד
---, החסידות: בין אקסטזה למאגיה, שוקן, ירושלים, תשס"א
מורגנשטרן, יצחק מאיר, ים החכמה, מכון ים החכמה, ירושלים, תש"ע
מרגולין, רון, מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת בראשית החסידות, מאגנס,
ירושלים, תשס"ה
קפלן, אריה, מדיטציה יהודית: מדריך מעשי, פראג, תל אביב, 1998
---, מדיטציה וקבלה, רוח ישראל – ארגמן, ירושלים, 2009


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מגדר ודת‏ (06974065)

סמינר

ד"ר ציפי קויפמן

מגדר ודת- תיאולוגיה, פרקטיקה ופרשנות

ד"ר ציפי קויפמן

כיצד מאתגרת הביקורת הפמיניסטית-מגדרית את הדת? אילו אסטרטגיות ננקטות בסוגיית מגדר ודת בהקשרים דתיים וקהילתיים שונים? הסמינר יעסוק במספר היבטים של הביקורת הפמיניסטית-מגדרית של הדת, ובביטוייה בדתות שונות: א. ההיבט הסוציולוגי-מעשי: מעמדן של נשים בדת, חובותיהן וזכויותיהן, נגישותן לידע ולעמדות סמכות, מקומן בריטואל;
ב. ההיבט התיאולוגי: ביקורת המונותיאיזם כמושתת על תפיסת העולם והחוויה הגבריים (דמות האל הגברית- שליט יחיד, נבדל, סמכותי, מעורר יראה וכד') והשפעתה על עיצוב התודעה הדתית ועל ההיררכיה החברתית (הגבר כשליט יחיד במבנה המשפחתי הפטריארכאלי); ג. ההיבט הטקסטואלי: נוכחותן/העדרן של נשים בטקסטים הקנוניים, ואופן ייצוגן בטקסטים אלו (תפקידים מגדריים, סימבוליקה מגדרית, אמירות מיזוגניות ישירות או עקיפות). נתוודע אל התגובה השמרנית לביקורת המגדרית המאשרת את המצב הקיים בשלל דרכים. נעיין בהצעות שונות להתמודדות עם מעמדה של האישה כ'אחר' בדת: פיתוח כלים פרשניים ביחס לטקסטים הקנוניים (זיהוי קולות נשיים, קריאות מהשוליים, קריאות חתרניות); פיתוח שפות תיאולוגיות חלופיות המדגישות ממדים של אלוהות אימננטית,
רב-גונית, תהליכית, הקוראות לקשר אינטימי עם האלוהות וכד'; אקטיביזם של נשים דתיות בהקשרים תרבותיים שונים; ייסוד מגמות דתיות אלטרנטיביות מחוץ לדתות ההיסטוריות.

בבליוגרפיה

1) מבוא –פמיניזם
אורית קמיר, פמיניזם, זכויות ומשפט, תל אביב: משרד הביטחון- ההוצאה לאור, תשס"ב, עמ' 17-48
Imelda Whelehan, Modern Feminist Thought: From the Second Wave to 'Post-Feminism', Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995, pp. 1-21

תמר רוס, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוכסיה ופמיניזם, תרגמה: רותי בר-אילן, תל אביב: עלמא ועם עובד, תשס"ז, עמ' 33-46

2) פמיניזם ודת- מיפוי ראשוני
Rita M. Gross, Feminism and Religion: an Introduction, Boston: Beacon Press, 1996, pp. 9-23
Tova Hartman, Feminism Encounters Traditional Judaism: Resistance and Accommodation, Waltham, Mass.: Brandeis University Press, 2007, pp. 21-43

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven and London: Yale University Press, 1992, pp. 235-248

3) המאה ה19- אליזבת קאדי סטנטון
Elizabeth Cady Stanton, “Has Christianity Benefitted Women?” in North American Review 342 (1885), pp. 389-399
Elizabeth Cady Stanton (ed), The Woman's Bible, Foreword by Maureen Fitzgerald, Boston: Northeastern University Press, 1993 (New York 1895), pp. 7-22, 64-65
4) ביקורת המיתוסים- סימון דה בובואר
סימון דה בובואר, המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים, תרגמה: שרון פרמינגר, תל אביב: בבל, 2007, עמ' 9-27, 205-255
5) התגובה השמרנית
הראי"ה קוק, עולת ראי"ה, כרך א, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"ה, עמ' עא- עב.
דוד אוירבך, הליכות ביתה, ירושלים: שערי זיו, תשמ"ג, עמ' 44-48
דינה הכהן, בדרך יהודית: פרקים בענייני מוסר במשפחה ובחברה, ירושלים: הוצאת המשפחה, תשס"ט
Daphne Hampson, Theology and Feminism, Oxford: Blackwell Press, 1990, pp. 12-22

6) ביקורת ליברלית

Rachel Adler, "the Jew Who Wasn't There: Halakhah and the Jewish Woman", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 12-18

סינתיה אוזיק, "הערות לשם מציאת השאלה הנכונה", בתוך: הפנינה- האישה היהודית בחברה, במשפחה ובחינוך: ספר זכרון לפנינה רפל, עורך: דב רפל, ירושלים: בני חמד, תשמ"ט, עמ' 127-152

7) מעבר מסוציולוגיה לתיאולוגיה

Judith Plaskow, "The Right Question is Theological", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 223-233

Rita M. Gross," steps toward feminine imagery of deity in jewish theology", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 234-247

8) תיאולוגיה: פוסט-נצרות

אליס ווקר, הצבע ארגמן, תרגמה: שלומית קדם, תל אביב: לדורי, תשמ"ו
Mary Daly, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation, Boston: Beacon Press, 1973, pp. 13-43

Daphne Hampson, After Christianity, London: SCM Press, 2002 (1996), pp. 119-168

9) תיאולוגיה פנים דתית

Rosemary Radford Ruether, "Sexism and God-Language", in: Weaving the visions: new patterns in feminist spirituality, Judith Plaskow and Carol C. Crist (eds.), San Francisco: HarperSanFrancisco, 1989, pp. 151-162
Judith Plaskow, "Jewish Theology in Feminist Perspective", in: Feminist Perspectives on Jewish Studies, Lynn Davidman and Shelly Tenenbaum (eds.), New Haven: Yale University Press, 1994, pp. 62-84

תמר רוס, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוכסיה ופמיניזם, תרגמה: רותי בר-אילן, תל אביב: עלמא ועם עובד, תשס"ז, עמ' 322-367

10) פרשנות

Judith S. Antonelli, In the Image of God: A Feminist Commentary on the Torah, Northvale-London 1997, introduction, pp. xxi-xl
Sandra M. Schneiders, The Revelatory Text: Interpreting the New Testament as Sacred Scripture, Collegeville: The Liturgical Press, 1999, pp. 180-197
דניאל בויארין, הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד, תרגם: עדי אופיר, תל אביב: עם עובד, תשנ"ט, עמ' 11-32, 83-110, 221-239

11) ליטורגיקה

Marcia Falk, The Book of Blessings, new Jewish prayers for daily life, the Sabbath and the new moon festival, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996, pp. xvi-xx, 25-27, 417-422

תמר רוס, 'העוד מסוגלות אנו להתפלל לאבינו שבשמים?', בתוך: נחם אילן (עורך), עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל- ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן, הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, תל אביב תשנ"ט, עמ' 264-277

12) הרחבת הקנון- מדרשי נשים

Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk: Toward A Feminist Theology, Boston: Beacon Press, 1983, pp. 1-11
נחמה וינגרטן-מינץ ותמר ביאלה (עורכות), דרשוני: מדרשי נשים, תל אביב, משכל, 2009


בביליוגרפיה נוספת

Judith Plaskow, Standing Again at Sinai: Judaism From a Feminist Perspective, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1990

Phyllis trible, "Depatriarchalizing in Biblical Interpretation", in: The Jewish Woman: New Perspectives, ed. Elizabeth Koltun , New York: Schocken Books, 1976, 217-240

Rachel Adler, Engendering Judaism: an Inclusive Theology and Ethics, Boston: Beacon Press, 1999

Jenny Kien, Reinstating the Divine Woman in Judaism, Fla.: Universal Publishers, 2000


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer