ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית Introduction to human geography

(קורס מספר 06911588)

שו"ת

פרופ` טובי פנסטר

מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 יחסי אדם , חברה ומרחב
 המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי
 המתח שבין 'העצמי' ל'אחר' במחקר הגיאוגרפי
 טבע ותרבות
 זהויות חברתיות ותרבותיות והמרחב
 העיר , החברה והתרבות בעידן הגלובלי

במהלך הקורס נבחן את התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם ללימודי הגיאוגרפיה האנושית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2011 בשעה 9:00
  • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/04/2011 בשעה 9:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer