ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס חלום ההיכלות האדומים

(קורס מספר 06873341)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` מאיר שחר

בסמינר זה נקרא יחדיו את אחת מיצירות המופת העשירות והמורכבות ביותר בתולדות הספרות העולמית הלא הוא הרומן "חלום ההיכלות האדומים" של צאו שואה-צין. נעסוק ברומן זה הן מנקודת מבט ספרותית – תוך שאנו דנים במגוון רחב של נושאים: אהבה ושחרור, עיצוב הדמויות ומשמעותה של הבדיה הספרותית, אירוניה וחמלה – והן מנקודת מבט היסטורית, כמקור לחקר החברה הסינית במאה השמונה עשרה. זאת באשר רומן זה מציג תמונה מפורטת מאין כמוה של חיי המשפחה, החברה, והשלטון בתקופת צינג.

One of the greatest achievements of world-literature is Cao Xueqin’s eighteenth-century novel Dream of the Red Chamber (Known also as the Story of the Stone). In this seminar we will discuss it from a variety of thematic and literary perspectives, paying attention to the love and its literary expression, the search for religious liberation, the meaning of reflexive fiction, and the characterization of the novel’s principal protagonists. We will discuss Cao Xueqin’s masterpiece both as literature and as a historical source that offers a remarkably detailed image of Chinese society in the eighteenth-century.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer