ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס רפואה בסין

(קורס מספר 06873336)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר אסף גולדשמידט

מטרת הסמינר לבחון כיצד ההיסטוריה של הרפואה יכולה לשמש בידינו כלי להבנה טובה יותר של החברה והתרבות הסינית.
בסמינר זה נתמקד בנקודות שונות לאורך ההיסטוריה בהן חלו תהפוכות היסטוריות או שינויים ברפואה. ננסה לראות האם, ואם כן כיצד, שינויים ברפואה יכולים להצביע על שינויים במדינה, בחברה ובתרבות בסין.
בחלקו הראשון של הסמינר נדון בשלב הפורמטיבי של הרפואה בסין וכיצד גובשו הדוקטרינות הבסיסיות שלה קרי: תפיסת הגוף, הפיזיולוגיה וטיפול כמו אקופונטורה.
בחלקו השני של הסמינר נתמקד בתקופות שונות בהיסטוריה של הרפואה בסין ובבעיות שונות כמו מעמד הרופא, בריאות הציבור ומגיפות, נשים ורפואה ועוד.
ההשתתפות בסמינר תחייב את התלמידים בקריאה שוטפת, הגשת רפרטים וכתיבת עבודה מסכמת.


Medicine in China
The goal of this seminar is to examine how history of medicine in China can serve as a tool to better understand Chinese society and history.

In this seminar we will focus on several points along the Chinese history when we find major transformations in medicine. We will attempt to explore whether, and if so how, these changes in medicine are related to changes in the state, society, or culture in China.
In the first part of the seminar, we will discuss the formative stage of medicine in China when the basic notions of body, disease, and treatmet (for example acupuncture) were formalized. In the second part of the seminar, we will focus on other eras in the history of medicine in China and discuss issues such as the status of physician in China, public health and epidemics, women's medicine, and more. Participation in the seminar will require weekly reading of secondary sources and translated primary sources as well as a presentation for the class on a specific topic and a final paper.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer