ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

מזכירת החוג - רותי ויגודסקי

בניין קרטר, חדר 206,
טל': 03-6409277
פקס': 03-6405542

דואר אלקטרוני: ruthiv@post.tau.ac.il

קבלת קהל:
יום א',        שעות 15:00-13:00
ימים ב'-ה', שעות 10:00 - 13:00

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/jewish_history/ 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer