ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

מזכירות החוג           

-   ענת ליסק

-   מלי גוילי

 

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 259, טל': 6407836-03; פקס': 03-6406712

קבלת קהל:
בימים א'-ה' בשעות 10:00-13:00

דוא"ל: aavidor@post.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/eastasia/index.heb.html

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer