ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

מנהלה (בנין גילמן חדר 438)

התכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר לפילוסופיה, והיא מופעלת בשיתוף עם בית-הספר להיסטוריה ובית-הספר למדעי היהדות ובית הספר למדעי התרבות.

חברי צוות ההיגוי של התכנית:

פרופ' מנחםלורברבוים - יו"ר (ביה"ס לפילוסופיה)

פרופ' איתמר גרינולד - ביה"ס למדעי היהדות

ד"ר הדה בן בסט - ביה"ס למדע התרבות

פרופ' גדעון בוהק - תכנית הלימודים במדעי הדתות

פרופ' רון מרגולין - ראש התכנית במדעי הדתות

גב' רחלי רזניק - מזכירת התכנית

מזכירות:

בניין גילמן, חדר 438,
טל' 03-6405627,
פקס': 03-6405628

קבלת קהל:
ימים ב'-ה' בשעות: 09:00-14:00,
יום א' בשעות 09:00-15:00
דוא"ל: rachelr@tauex.tau.ac.il

אתר בית הספר באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/philosophy-school/about_us.heb.html

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer