ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלולי הלימוד

החוג מציע לימודים בשני מסלולים:

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 28 ש"ס;

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 32 ש"ס.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer