ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי הקבלה

  1. רשאים להתקבל לתוכנית תלמידים שסיימו תואר ראשון בציון גמר של 85 לפחות.
  2. תלמידים שלא למדו מחקר התרבות בהיקף של 16 ש"ס לפחות, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של 4–16 ש"ס.
  3. כל נרשם יידרש להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשתי שפות זרות.דרכי ההוכחה המקובלות הן אישור פטור מטעם מוסד אוניברסיטאי או אישור מקביל לו. במקרים מיוחדים תידחה ההוכחה של ידיעת השפה השנייה לסוף שנת הלימודים הראשונה. הבחינה בשפה הזרה השנייה תיערך ביחידה להוראת שפות.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer