ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חשוב לדעת

  1.  משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.
  2. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תש"ע:
    סמסטר א`: יום א' 23.5.10 (י' בסיון תש"ע)
    סמסטר ב` וקורסים שנתיים: מועד הגשה: יום א' 12.9.10 (ד' בתשרי תשע"א)
    לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer