ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מוסדות בית הספר

מוסדות בית הספר

ראש בית הספר - פרופ' מנחם לורברבוים

מזכירת בית הספר - רחלי רזניק

הנהלת בית הספר

פרופ' מנחם לורברבוים -  יו"ר
פרופ' עדי אופיר
פרופ' יואב אריאל
פרופ' צבי טאובר
ד"ר רונית מרוז
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' ליאו קורי
פרופ' צבי סרפר

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר לתואר השלישי

פרופ' מנחם לורברבוים - יו"ר
פרופ' יואב אריאל
פרופ' צבי טאובר
פרופ' חוה יבלונקה
ד"ר רונית מרוז
פרופ' אלי פרידלנדר
פרופ' משה צוקרמן

ועדת כספים ומלגות

פרופ' צבי טאובר - יו"ר
פרופ' גדעון בוהק
חברים נוספים ייקבעו בתחילת שנה"ל תשע"א

מזכירות ביה"ס:
בניין גילמן, חדר 438,
טל' 03-6405627,
פקס': 03-6405628-03

 דוא"ל: rachelr@tauex.tau.ac.il

אתר בית הספר באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/philosophy-school/about_us.heb.html

  

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer