ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי קבלה

יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר ב"א באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לספרות עברית (בעבר), או בחוג לתורת הספרות הכללית (בעבר), או בחוג לספרות, בציון 80 ומעלה. תלמידים אלה לא יחויבו בלימודי השלמה.

                תלמידים בעלי ב"א בציון 80 ומעלה מחוגים אחרים באוניברסיטת תל-אביב, או מכל חוג שהוא בכל מוסד מוכר אחר, עשויים להידרש ללמוד לימודי השלמה בהיקף של 8 עד 16 ש"ס, כמפורט בסעיף הבא.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer