ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לוח שנת הלימודים תשע"א 2010/2011

לוח שנת הלימודים תשע"א 2010/2011 (1)

היום הראשון ללימודים

17.10.10

יום א'  ט' בחשון

חופשת החנוכה

5.12.10

יום א'  כ"ח בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון

21.1.11

יום ו'    ט"ז בשבט

היום הראשון לסמסטר השני

20.2.11

יום א'   ט"ז באדר א'

חופשת פורים

20.3.11

יום א'   י"ד באדר ב'

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח

13.4.11

יום ד'   ט' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

27.4.11

יום ד'   כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (3)

9.5.11

יום ב'   ה' באייר

יום העצמאות

10.5.11

יום ג'   ו' באייר

יום הסטודנט (4)

26.5.11

יום ה' כ"ב באייר

חופשת שבועות

7.6.11

יום ג'   ה' בסיון

 

8.6.11

יום ד'   ו'  בסיון

היום האחרון לסמסטר השני

10.6.11

יום ו'   ח'  בסיון

* * *


טכסי זיכרון

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

20.10.10

יום ד'     י"ב בחשון

טכס יום השואה (5)

2.5.11

יום ב'     כ"ח בניסן

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

8.5.11

יום א'      ד' באייר

בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.

* * *

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (6)

3.7.11

יום א'   א' בתמוז

צום ט' באב (2)

9.8.11

יום ג'   ט'  באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

19.8.11

יום  ו'   י"ט  באב

היום הראשון לחופשת הקיץ (2)

28.8.11

יום א'   כ"ח באב

היום האחרון לחופשת הקיץ

2.9.11

יום ו'   ג' באלול

* * *

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ב  2010/2011    30.10.11 יום א'   ב' בחשון

(1)

בפקולטה לרפואה יתכנו שינויים בלוח שנת הלימודים בשל אופיים של הלימודים הקליניים.

(1)

בפקולטה למדעי החיים יתקיימו סיורי לימודים, בקורסים המחייבים זאת, גם בתום סמסטר ב'.

(2)

ביום זה לא יתקיימו לימודים ובחינות והספריות תהיינה סגורות.

 

בשבוע חופשת הקיץ ייסגר הקמפוס, כולל הספריות.

(3)

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל   (8.5.11 ד' באייר) ובתענית אסתר (17.3.11 י"א באדר) יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(4)

ביום הסטודנט יופסקו הלימודים החל משעה 12:00.

(5)

בערב יום השואה יסתיימו הלימודים בשעה 19.00.

(6)

לימודי הקיץ מתקיימים במספר יחידות.

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer