ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סגל ההוראה

 • ראש החוג: ד"ר אסף גולדשמידט
 • מר עודד אבט
 • ד"ר אירית אורבוך
 • גב' אסנת אלכביר
 • גב' קרן ארבל
 • פרופ' גד אריאב
 • פרופ' יואב אריאל – דקאן הסטודנטים
 • פרופ' שלמה בידרמן – פטור מהוראה סמסטר א' ו-ב'
 • גב' אור בירון
 • גב' דלית בלוך צמח
 • גב' לי ג'אנג
 • ד"ר פינג ג'אנג
 • ד"ר עופרה גולדשטיין
 • ד"ר אסף גולדשמידט
 • ד"ר מרק גמזה – סמסטר ב' בחל"ת
 • מר דן הוכברג
 • מר ליעד הורוביץ
 • ד"ר נילי הלפרין
 • ד"ר מישרה הרינדר
 • גב' אירית ויינברג
 • מר עמנואל וקנין
 • גב' ג'יה זאיצקי לואו
 • גב' צולי חואנג
 • גב' דנהונג טאנג
 • גב' אסנת טבצ'ניק
 • גב' מיה טבת דיין
 • מר ישראל כנר
 • ד"ר יצחק לובלסקי
 • ד"ר מיקה לוי-יממורי
 • גב' ניקי ליטמן
 • ד"ר חן למפרט
 • ד"ר מירון מדזיני
 • גב' מסקו מוסקוביץ
 • מר אלון מרק
 • ד"ר אורי סלע
 • פרופ' צביקה סרפר – ראש החוג
 • מר בעז עמיחי
 • פרופ' אנדריו הנרי פלאקס
 • מר רפי פלד
 • ד"ר רוני פרצ'ק
 • ד"ר גליה פת שמיר – בשבתון בסמסטר א' ו-ב'
 • מר אלכסנדר צ'רניאק
 • ד"ר רועי צהר
 • ד"ר ליאורה רבק צרפתי
 • מר אריה קוץ
 • ד"ר אילה קלמפרר
 • מר אורי קרן
 • ד"ר דן רוה
 • מר רביב רוימישר
 • פרופ' יעקב רז
 • מר אסף רפופורט
 • ד"ר רחל שאול
 • מר דימיטרי שבצ'נקו
 • גב' סשה רונית שוורץ
 • ד"ר אביתר שולמן
 • ד"ר שונית שחל פורת
 • גב' נגה שחר ג'אנג
 • פרופ' מאיר שחר
 • גב' אפרת שטמלר
 • פרופ' אהרן שי
 • גב' ביאטה שייחטוביץ
 • גב' שלומית שימחי
 • ד"ר גנאדי שלומפר
 • ד"ר רוני שריג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer