ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סגל ההוראה

 • פרופ' אהרן אופנהיימר (אמריטוס)
 • ד"ר סקוט אורי
 • פרופ' דוד אסף
 • פרופ' יורם ארדר – בשבתון בסמסטר א' ובסמסטר ב'
 • פרופ' בצלאל בר-כוכבא (אמריטוס)
 • פרופ' אליעזר גוטוירט – בשבתון בסמסטר א'
 • ד"ר שמחה גולדין
 • פרופ' יוסף גורני (אמריטוס)
 • ד"ר חוה דרייפוס
 • ד"ר מאיר חזן
 • פרופ' גרמי כהן
 • פרופ' אריה כשר (אמריטוס)
 • פרופ' נדב נאמן (אמריטוס)
 • פרופ' דינה פורת
 • פרופ' ירון צור
 • ד"ר אורית רוזין
 • ד"ר יובל רוטמן
 • פרופ' רוברט רוקאווי (אמריטוס)
 • פרופ' אלחנן ריינר
 • פרופ' שלום רצבי
 • פרופ' יעקב שביט – ראש החוג
 • ד"ר יובל שחר
 • ד"ר רוני שטאובר
 • פרופ' אניטה שפירא (אמריטוס)

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer