ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי החוג לאנגלית והוראת האנגלית בבית-הספר התיכון

בוגרי החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים שהם בעלי תעודת הוראה לאנגלית מטעם בית הספר לחינוך יוכרו מטעם משרד החינוך כמורים לאנגלית בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה ובכיתות י"א-י"ב.

מוסמכי החוג (בעלי תואר שני), שהם בעלי תעודת הוראה מטעם בית הספר לחינוך, רשאים ללמד בכל החטיבות ובכיתות י"א-י"ב, והם אף זכאים לגמול  אקדמאים.

לימודי תעודת הוראה ניתנים בבית הספר לחינוך. לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות בית הספר לחינוך.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer