ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

השתתפות בפעילויות שונות בחוג

כחלק מלימודיהם בתכנית התואר השני חובה על תלמידי החוג להשתתף בפורום התואר השני, בסמינר המחלקתי ובהרצאות אורח. נוכחות בארועים אלו והגשת מטלות הנוגעות להם, בהתאם להוראות ראש החוג והיועץ ללימודי התואר השני, הם תנאי להמשך לימודים לתואר שני.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer