ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

אשכולות קורסים ללימודי התואר השני

כל חוג מציע קורסים ייעודיים לכלל תלמידי התואר השני בחוגו. מתוך רשימת קורסים אלה מרכיבה הפקולטה רשימות קורסים הבנויות כאשכולות (היסטוריה ומחקר התרבות, מדעי היהדות, ספרויות ולשונות, פילוסופיה ודתות, גאוגרפיה). כל תלמיד יבחר קורסים מתוך האשכול הרלוונטי ללימודיו (האשכול ייקבע בתיאום עם היועצת לתלמידי התואר השני) בהיקף הנדרש במסלול שבו הוא לומד (המסלול המחקרי או המסלול העיוני). היועצת לתלמידי התואר השני תהיה רשאית לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer