ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מהלך הלימודים

  1. המסלול המחקרי
  2. המסלול העיוני

    אלה חובות הלימודים במסלול זה

1. המסלול המחקרי

אלה חובות התלמידים במסלול זה:                                

- שמיעת סמינריונים בהיקף של 28 ש"ס (מהן לפחות 4 ש"ס באשכול, ראו להלן)

- עמידה במטלות הסמינריונים, כולל הגשת עבודת רפראט

- כתיבת עבודה סמינריונית אחת

- כתיבת עבודת גמר בשפה האנגלית

- השגת רמת "פטור" בשפה זרה שלישית מלבד עברית ואנגלית. בחירת השפה  הזרה השלישית תיעשה בכפוף לאישור היועצת לתארים מתקדמים.

2. המסלול העיוני

אלה חובות הלימודים במסלול זה:

-  שמיעת סמינריונים בהיקף של 32 ש"ס (מהן לפחות 8 ש"ס באשכול, ראו להלן)

-  עמידה במטלות הסמינריון, כולל הגשת עבודת רפראט

-  כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, כל אחת בהדרכת חבר סגל אחר

-  עמידה בבחינת גמר: הבחינה תהיה בכתב בהיקף של כ-10 עמודים כתובים ותבדק על ידי שני חברי סגל בכיר על פי בחירת התלמיד ובאישור היועץ לתלמידי התואר השני. חברי הסגל יגדירו במשותף עם התלמיד את תחום הבחינה ואת רשימת הקריאה לקראתה. הבחינה תיערך בתאריך שייקבע על ידי החוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer