ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי קבלה

כמועמדים ללימודי התואר השני ייחשבו בעלי תואר ב"א שסיימו את לימודיהם בחוג לאנגלית וללימודים אמריקניים בציון גמר של 80 לפחות.

ייחשבו כמועמדים גם תלמידים שסיימו את המסלול ללימודים אמריקניים בחוג לאנגלית וללימודים אמריקניים בציון גמר של 80 לפחות, אולם במקרים מסוימים תורכב לתלמידים אלה תכנית השלמות שתכלול קורסים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס נוספות בחוג.*

מועמדותם של בעלי תואר ב"א באנגלית ממוסדות אחרים נתונה לשיקול דעתם של ראש החוג ושל היועץ לתארים מתקדמים גם אם סיימו את התואר הראשון בציון גמר של 80 לפחות. במקרים מסוימים יידרש גם מהם לסיים תכנית השלמה מלימודי התואר הראשון של החוג.*

לבעל תואר ב"א בחוג שאינו אנגלית תורכב תכנית השלמות מיוחדת, ורק עם סיומה בהצלחה יתקבל לשיעורי התואר השני של החוג.**     יש לסיים כל אחד מקורסי ההשלמות בציון 80 לפחות.

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer