ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט שלהלן:

באופן הלימודים הדו-חוגי

 

ציון הסמינריון

15%

הציונים בשאר לימודי התואר

85%

באופן הלימודים החד-חוגי

 


הציונים בשני הסמינריונים שבהם נכתבה עבודה סמינריונית

25%

הציונים בשאר לימודי החוג

65%

הציונים בלימודי החטיבה (16 ש"ס מחוץ לחוג)

10%

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer