ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תכנית הלימודים במסלול ללימודים אמריקניים

  1. מבנה תכנית הלימודים
  2. מבנה הלימודים בתכנית תלת-שנתית

תלמידים המבקשים להתמקד בלימודי התרבות האמריקנית יכולים לבחור את מסלול הלימודים האמריקניים במקום המסלול המפורט לעיל. המסלול ללימודים אמריקניים מעניק לתלמידי התואר הראשון הבנה נרחבת של התרבות ושל החברה בצפון אמריקה מתחילת התיישבותם של האירופים ועד לעידן הגלובליזציה של המאה ה-21, על אופיין המורכב והייחודי. אופי הלימודים במסלול הוא בין-תחומי והוא משלב לימודים מתחומים שונים בקמפוס, כגון היסטוריה, לימודי תרבות, מדעי המדינה, תולדות האמנות ולימודי קולנוע וטלוויזיה. מטרת הלימודים היא לעודד את התלמידים לנתח ולפרש את החוויה האמריקנית לסוגיה, בעבר ובהווה, באופן חדשני ויצירתי. הלימודים במסלול זה הם באופן דו-חוגי בלבד.

מבנה תכנית הלימודים

1.קורסי חובה בחוג לאנגלית:  
 מבוא לתרבות אמריקה4ש"ס
 תרגיל כתיבה למבוא לתרבות אמריקה2ש"ס
 מבוא לתרבות אנגליה4ש"ס
 ניתוח סיפורת4ש"ס
 פרוסמינריון (ראו הערה 2 לעיל)4ש"ס
2.קורסי חובה בחוג להיסטוריה:  
 חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית[1]4ש"ס
    
3.קורסים מתקדמים  
 בספרות ותרבות אמריקנית בחוג לאנגלית18ש"ס
 תלמידים המבקשים להחליף 4 ש"ס מתוך שעות אלה ב"שייקספיר," "מבוא לתיאוריה" או  "מבוא לשירה" ייפנו ליועץ ב"א או למתאם המסלול.   
    
4.קורסי בחירה מחוץ לחוג14ש"ס
 יועצת התכנית תסייע לתלמידים לבחור קורסים מן  
 החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל,  
 פילוסופיה, ספרות, תולדות האמנות, קולנוע וטלוויזיה,  
 תאטרון, מדעי המדינה ומשפטים.  
    
5.סמינריון בחוג לאנגלית בתחום  
 התרבות האמריקנית (ראו הערה 3 לעיל)4ש"ס
 סה"כ58ש"ס

מבנה הלימודים בתכנית תלת-שנתית:

שנה א'

מבוא לתרבות אנגליה (סמסטר א')4ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה (סמסטר ב')4ש"ס
תרגיל כתיבה למבוא לתרבות אמריקה (סמסטר ב')2ש"ס
ניתוח סיפורת 4ש"ס
חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית (מוצע בסמסטר א' וב')4 ש"ס
סה"כ שנה א'18 ש"ס

שנה ב'

פרוסמינריון (מוצע בסמסטר א' וב')4ש"ס
קורסים מתקדמים בחוג לאנגלית בתחום התרבות האמריקנית  18ש"ס
קורסי בחירה מחוץ לחוג14ש"ס

שנה ג'

המשך קורסים מתקדמים בחוג לאנגלית בתחום התרבות האמריקנית    
המשך קורסי בחירה מחוץ לחוג  
סמינריון בחוג לאנגלית4 ש"ס
סה"כ שנים ב' וג' 40 ש"ס


 

[1]תלמידי המסלול הלומדים בחוג להיסטוריה כללית כחוגם השני יתאמו את מערכת השעות שלהם עם יועצי המסלול כדי למנוע כפילויות.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer