ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה תכנית הלימודים במסלול לאנגלית

  1. באופן הלימודים הדו-חוגי
  2. באופן הלימודים החד-חוגי
  3. מבנה הלימודים באופן הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-שנתית
באופן הלימודים הדו-חוגי

מבוא לתרבות אנגליה4ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה4ש"ס
תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה)2ש"ס
שקספיר[1] 4ש"ס
פרוסמינריון[2]4ש"ס 
3 קורסי תאוריה12ש"ס
תרגיל לקורס תאורטי (סיפורת או שירה או תאוריה)2ש"ס
קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800,
אחד לפחות בספרות אנגליה ואחד לפחות בספרות אמריקה)
22 ש"ס
סמינריון אחד [3]4ש"ס
סה"כ58ש"ס


באופן הלימודים החד-חוגי

מבוא לתרבות אנגליה4ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה4ש"ס
תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה)2ש"ס
פרוסמינריון (ראו הערה 2 לעיל)4ש"ס
3 קורסי תאוריה12 ש"ס
תרגיל אחד לקורס תאוריה (סיפורת או שירה או תאוריה) 2 ש"ס
שקספיר (ראו הערה 1 לעיל)4ש"ס
קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800,
אחד לפחות בספרות אנגלית ואחד לפחות בספרות אמריקה)
52ש"ס
4 סמינריונים (בשניים מהם תוגש עבודה סמינריונית; ראו הערה 3 לעיל)16ש"ס

חטיבת השלמה מחוץ לחוג בתיאום עם היועץ החוג ללימודי התואר הראשון

16ש"ס
סה"כ 116ש"ס

מבנה הלימודים באופן הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-שנתית:

קורסי חובה שנה א'
2 קורסים בסיסיים (מבוא לתרבות אנגליה ומבוא לתרבות אמריקה)8 ש"ס
תרגיל כתיבה לאחד הקורסים הבסיסיים 2ש"ס
3 קורסי תאוריה (סיפורת, שירה ותאוריה)12 ש"ס
תרגיל לאחד מקורסי התאוריה הנ"ל2 ש"ס
שקספיר 4ש"ס
סה"כ28ש"ס
   
שנים ב'-ג'   
פרוסמינריון4 ש"ס
קורסים מתקדמים 22ש"ס
סמינריון4 ש"ס
סה"כ30ש"ס

 

____________________________________________________________________________________

[1] לקורס "שקספיר" רשאים להירשם להירשם רק תלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס "מבוא לתרבות אנגליה".

[2] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינריון: (1) סיום חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון "עובר" בקורס "תרגיל כתיבה" (אנגליה או אמריקה).

[3] דרישות הקדם לרישום לסמינריון: (1) סיום קורס תאוריה; (2) סיום קורס מתקדם בתחום הסמינריון (ספרות אנגלית או אמריקנית); (3) פרוסמינריון בציון "עובר".

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer