ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים מציע לימודים בשני  מסלולים:
(1) אנגלית;  (2) לימודים אמריקניים.  
בהמשך יפורטו תכניות הלימודים בכל אחד מהמסלולים.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer