ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות בית הספר לפילוסופיה לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
מבוא למדעי הדתותפרופ מרגולין רון 25/01/20119:00 27/02/201116:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer